кафедра

Комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Дисципліни

Робочі програми

Бакалавр / ОПП «ІТ-Дизайн»

ОПП «Дизайн»

ОПП «Дизайн»

Обов`язкові компоненти
Історія української державності та культури
Ділова українська мова
Фахова іноземна мова
Філософія
Фізичне виховання та самовдосконалення
Рисунок, живопис та пластанатомія
Композиція і кольорознавство
Історія українського та зарубіжного мистецтва та дизайну
Матеріалознавство та технології в дизайні
Типологія та методика дизайну
Проєктування та макетування
Предметний дизайн
Дизайн середовища
Інженерна графіка
Основи програмування
Технології Java
Технології Python
3D графіка та анімація авіаційного простору
Комп'ютерне моделювання
Інтерактивна web-графіка
Основи 3D моделювання
UI/UX дизайн
Програмні засоби обробки растрових зображень та векторної графіки
Анімації та рендерінг
Інтернет речей дизайну
Основи ІТ-бізнесу
Дизайн віртуальних просторів
Дизайн доповненої реальності
Дизайн цифрового шифру
Системи управління веб-контентом
Групова динаміка і комунікації в дизайні
Фахова ознайомлювальна практика
Проєктна ІТ-практика
Комп'ютерно-дизайнерська практика
Дизайнерська практика
Вибіркові компоненти
Моделювання, анімація, рендеринг
Композиція фото- та відеозображень
Майстерня розробки програмного забезпечення
Проектування та формоутворення в графічному дизайні
Основи брендингу та логотипів
Бакалавр / ОПП «Дизайн»

ОПП «ІТ-Дизайн»

ОПП «Дизайн»

Обов`язкові компоненти
Історія української державності та культури
Ділова українська мова
Фахова іноземна мова
Філософія
Фізичне виховання та самовдосконалення
Рисунок, живопис та пластанатомія
Композиція і кольорознавство
Історія українського та зарубіжного мистецтва та дизайну
Матеріалознавство та технології в дизайні
Проєктна графіка та ергономіка
Формоутворення та об'ємне моделювання
Типологія та методика дизайну
Комп'ютерне моделювання
Проєктування та макетування
Предметний дизайн
Моделювання меблів
Дизайн середовища
Універсальний дизайн
Обладнання інтер'єру
Дизайн інтер'єру
Пленерна практика
Обмірна практика
Комп'ютерно-дизайнерська практика
Конструкторсько-технологічна практика
Вибіркові компоненти
Екологізація та енергоефективність будівель
Малі архітектурні форми
Технічний рисунок
Основи графічного дизайну
Фірмовий стиль
Особистий бренд дизайнера
UI-UX дизайн
Дизайн інтер`єрів транспортних засобів
Основи промислового дизайну
Дизайн в умовах сталого розвитку
Декорування приміщень та заходів
ВІМ-менеджмент
Основи оформлення та презентації проектів
Підприємство в дизайні
Дизайн інтер`єру в умовах реставрації та реконструкції
Магістр / ОПП «Дизайн»

ОПП «ІТ-Дизайн»

ОПП «Дизайн»

Обов`язкові компоненти
Філософські проблеми наукового пізнання
Ділова іноземна мова
Герменевтика в дизайні
Проєктування інтер'єрів
Дизайн середовища
Теорії і концепції дизайну
Інформаційно-дослідницька моделювальна практика
Переддипломна практика
Вибіркові компоненти
Інновації в дизайні
Конструювання меблів обладнання інтер'єру
Синтез візуальних видів мистецтва та архітектури
Брендинг та ребрендинг
Дизайн виставок та ярмарок
Дизайн в умовах реставрації та реконструкції