Колегія Міністерства освіти і науки України визнала журнал НАУ фаховим

Нещодавно відбулося засідання Колегії Міністерства освіти і науки України на якому, у числі інших, було розглянуто питання визнання фаховості та включення до Переліку фахових видань журналу Airport Planning, Construction and Maintenance Journal  факультету наземних споруд і аеродромів.   Airport Planning, Construction and Maintenance Journal  – науковий журнал, у якому висвітлюються результати наукових досліджень та розгляд актуальних проблем у галузі планування, будівництва та обслуговування аеропортів.

Журнал призначений для фахівців у галузі будівництва та цивільної інженерії, архітектури та містобудування, геодезії та землеустрою, працівників науково-дослідних організацій, студентів, викладачів, аспірантів та докторантів. Спеціальності: 191 – Архітектура та містобудування, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій.

Засновано журнал у 2022 році Національним авіаційним університетом спільно із Національним транспортним  університетом та Видавничим домом «Гельветика» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ No 25318-15258Р від 22.11.2022.) Видається журнал двічі на рік. Мова видання: українська, англійська.

Головний редактор: Великодський Юрій Іванович, кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, завідувач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, Національний авіаційний університет.