факультет

НАЗЕМНИХ СПОРУД І АЕРОДРОМІВ

Положення про факультет

Історія факультету

Факультет наземних споруд та аеродромів є фундатором Національного авіаційного університету та здійснює підготовку інженерних кадрів авіаційної галузі з часу його заснування у 1933 році. Створення Київського авіаційного інституту стало можливим завдяки досягненням та результатам економічного розвитку, відновлення економіки країни після розрухи громадянської війни спричиненої Жовтневим переворотом 1917 року. На час прийняття рішення про формування інституту було створено “фундамент соціалістичної економіки та побудовано соціалізм в СРСР і народне господарство було радикально реконструйовано”. Країна з аграрним укладом економіки перетворилася на індустріально розвинену країну. Економічні перетворення здійснилися у короткі терміни та за рахунок власних коштів, здобутих від продажу сировини та зерна.

Створення соціально-економічного фундаменту (за Карлом Марксом і Фрідріхом Єнггельсом – експроприація приватної власності, товарно-грошових відносин і ринку) під державу-комуну, як в його ленінському (1918-1920) так і сталінському (1929-1932) різновидах закінчувалося економічним колапсом і голодом. Промислове обладнання для фабрик, заводів, теплових та водних електростанцій і інших виробництв закуповувалося в  країнах Заходу, який на той час переживав економічну депресію і ціни на збіжжя проти цін на промислові товари впали. План економічного розвитку СРСР передбачав сплачувати за імпортовані промислові товари виручкою від продажу зерна і, як виявилося, це потребувало більше зерна. Такий стан справ спричинив посилення експлуатації селянства, що призвело до виникнення голоду і загибелі мільйонів людей, у тому числі і через створення штучних умов голоду: з січня 1933 року по всій Україні, окрім західної частини, яка перебувала у складі Польщі, розпочалося вилучення всього проодовольства у селян і блокування їх в голодуючих селах.

Голодомор 1932-1933 років став вершиною аграрної політики більшовицької партії та радянського уряду спрямованої на ліквідацію селянства та колективізацію. Постголодоморна відбудова українського села характеризується намаганням вирішити продовольчу проблему за допомогою колгоспно-радгоспної моделі в рамках командної економіки  та впровадження нових технологій сільськогосподарського виробництва.

Завдяки фінансовим ресурсам отриманим від продажу сільськогосподарської продукції в промислове виробництво СРСР впроваджувалися нова техніка та нові технології і у тому числі і в авіаційну промисловість. Вагома галузь економічного розвитку країни – цивільна авіація в історичному вимірі остаточно склалася  у середині 30-х років ХХ століття. Загальна мережа повітряних трас у 1932 році складала 40 тисяч кілометрів, що дозволило перевезти 27 тисяч пасажирів та 875 тон вантажів. У цей час було налагоджено серійне виробництво літаків, розбудовано мережу аеродромів, побудовано заводи з виробництва двигунів та спеціального авіаційного обладнання. Освоєння нової техніки для авіаційної промисловості потребувало підготовки інженерних кадрів, що спричинило розгортання мережі навчальних закладів з підготовки кадрів для авіації.

КАРПОВ Віктор Васильович

декан факультету
доктор історичних наук

ТАЛАВІРА Геннадій Миколайович

заступник декана з навчальної роботи
кандидат технічних наук, доцент

ГРАБОВЧАК Валентина Валентинівна

Заступник декана з профорієнтаційної та виховної роботи
кандидат технічних наук

МАХІНЬКО Наталія Олександрівна

Відповідальна за наукову та інноваційну діяльність
доктор технічних наук, доцент, академік Академії технічних наук України, професор кафедри КТБРА

ТИШКО Юлія Олександрівна

провідний фахівець

ТЕРЕХОВА Марина Вікторівна

провідний фахівець, диспетчер

ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗОЯ АНДРІЇВНА

голова студ.ради ФНСіА

ДАШКОВА Світлана Вікторівна

профспілка ФНСіА

Вишневська Аліна Володимирівна

провідний фахівець

Місія та стратегія

Місія

Стратегія

 1. Підтримка академічної та професійної кар’єри науковців та викладачів,
  постійне розширення наукових, професійних якостей педагогічного колективу, навчання наукових кадрів для української науки та економіки;
 2. Організаційне та фінансове забезпечення наукового розвитку академічного колективу та студентів;
 3. Підтримка та розвиток навчання третього освітнього рівня (доктор філософії) за грантами Міністерства освіти і науки, фізичних та юридичних осіб;
 4. Участь науковців у національному та міжнародному трансфері наукових знань (наукові конгреси, конференції, семінари та практикуми) за грантами на статутну діяльність та цільовими субсидіями;
 5. Організаційне та фінансове забезпечення наукових працівників та докторантів, подання заявок на грант на дослідження;
 6. Підготовка кадрів вищої категорії, фінансова підтримка навчання молоді та наукових працівників в аспірантурі;
 7. Діяльність спеціалізованих вчених рад;
 8. Підтримка діяльності та розвитку Наукового товариства молодих вчених та аспірантів;
 9. Продовження та розширення партнерства з іноземними університетами та економічним середовищем та неурядовими організаціями

….

Стратегічний план досліджень та стратегічні цілі реалізуються у широкій співпраці з економічним та місцевим державним і приватним середовищем, а також науковими установами в Україні та за кордоном.

Результати досліджень поширюються у наукових публікаціях – книгах, монографіях, публікація статей у рецензованих журналах та прямого обміну досвідом на організованих факультетом міжнародних та національних конференціях та конгресах наукових досліджень та за участю наукових співробітників факультету в конференціях організованих іншими науковими та дослідницькими центрами.

Кошти на впровадження наукових досліджень, окрім бюджетної субсидії, отримуються через заявки на гранти на дослідження та контракти з бізнес середовищем.

ЗВІТ ДЕКАНА

звіт про роботу факультету в 2020-2021 н.р.

звіт про роботу факультету в 2021-2022 н.р.

Рада роботодавців

План роботи

 1. Затвердження плану роботи Ради роботодавців на 2022-2023 н.р.
 2. Про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників факультету
 3. Про участь в екземенаційних комісіях з проведення атестації здобувачів вищої освіти
 1. Про оцінку якості освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти та надання пропозицій щодо їх вдосконалення
 2. Про сприяння в організаціях підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників факультету
 1. Про розширення співпраці та залучення стейкхолдерів
 2. Про можливість проходження практик на базі установ

Документи

Положення про раду роботодавців
План роботи ради роботодавців
Протокол засідання

Соціологія освіти

Онлайн анкетування "Викладач очима студентів"
Вивчення рівня задоволеності персоналу кафедр ФНСіА
Результати анонімного анкетування студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Адаптація першого курсу ФНСіА
Адаптивне входження першого курсу 2022 н.р.
Адаптивне входження першого курсу 2022-23 н.р.

Меморандуми про співпрацю

Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грущевського"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Гельветика"
Товариство з обмеженою відповідальністю "БАКОТЕК ЛТД" ("GRAPHISOFT CENTER UKRAINE")
+ службова записка
Товариство з обмеженою відповідальністю "БАКОТЕК ЛТД" ("GRAPHISOFT CENTER UKRAINE")
Державне підприємство "Дорцентр"
Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України
Київський територіальний міський осередок Спілки дизайнерів України
Вища школа архітектури та дизайну м. Осло (Королівство Норвегія)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Галеко"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Захід-Схід Консалтінг"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Канадський дім"
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУМ ЛЕД"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожній дослідницький центр"
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національний транспортний університет
Асоціація "Український Центр Сталевого Будівництва"

Система менеджменту якості

рейтинг викладачів 2023

Контакти