кафедра

Комп'ютерних технологій дизайну і графіки

ВАСИЛЕНКО Вікторія Миколаївна

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Кафедра комп’ютерних технологій дизайну і графіки  готує фахівців здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, що передбачають застосування певних теорій та методів розробки дизайну із забезпеченням широкого доступу до працевлаштування в сфері ІТ-дизайну, розширення для них перспектив самореалізації в подальшій навчальній і професійній діяльності, що має креативний ресурс для розв’язання складних задач, в тому числі і програмування (веб-контент сайтів та інтерфейсів, моушен-, гейм-дизайн), що використовується у функціонуванні авіаційного простору,  а також здійснює значний практичний внесок в розвиток конкурентоспроможності України та формування національної еліти.

Освітньо-професійна освітнього ступеня бакалавра для спеціальності 022 Дизайн «IT-Дизайн», ґрунтується на основах програмування, комп’ютерного моделювання, дизайну віртуальної та доповненої реальності, мистецтвознавства, ергономіки, композиції, анімаційного та просторового моделювання, матеріалознавства та технологій в дизайні, у рамках яких можлива подальша професійна кар’єра за спеціальністю «Дизайн». Вектором є дисципліни: дизайн простору, комп’ютерне програмування, авіаційний простір, комп’ютерна віртуальна реальність, візуалізація, моушн-дизайн, веб-технології, IT-дизайн, Digital-дизайн.

Наші досягнення

Грамоти

Освітня документація

Навчання

ОС «Бакалавр» / ОПП «ІТ-Дизайн»
ОС «Бакалавр» / ОПП «Дизайн»
ОС «Магістр» / ОПП «Дизайн»

Документи

Положення про кафедру
Положення про навчальну лабораторію «Комп'ютерних технологій в дизайні та інженерії»
Положення про навчальну лабораторію «Дизайну інтер'єру»

Методичні рекомендації

Контакти