Позитивний експертний висновок ГЕР НАЗЯВО щодо акредитації освітніх програм Факультету наземних споруд і аеродромів

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО) під головуванням Товбича Валерія Васильовича з галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» 26.04.2023р. розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітніх програм Національного авіаційного університету ОПП «Промислове і цивільне будівництво» та ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» рівня вищої освіти «Бакалавр». За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада рекомендує ухвалити рішення про акредитацію даних освітніх програм.

Гаранти ОПП «Промислове і цивільне будівництво» та ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» доценти кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, к.т.н. Наталія Костира та к.т.н. Олександр Дубик виконали весь комплекс дій щодо представлення експертам НАЗЯВО місії, візії, загальних і фахових компетентностей.

Завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, д.т.н. Олександр Лапенко та колектив кафедри активно сприяли представленню експертній раді вказаних освітніх програм.