кафедра

Інфраструктури авіаційного транспорту

Дубик Олександр Миколайович

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Я радий вітати вас на сайті кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Кафедра готує фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інженерного характеру у галузі будівництва та цивільної інженерії, які володіють сучасними комп’ютерними технологіями проєктування, знаннями й уміннями будівництва та експлуатації аеродромів.

Кафедра інфраструктури авіаційного транспорту є випусковою і була створена в березні 2023 року. 

Нині на кафедрі інфраструктури авіаційного транспорту факультету наземних споруд і аеродромів Національного авіаційного університету здійснюється підготовка майбутніх інженерів-будівельників ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» у межах галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітніх програм «Проєктування та експлуатація аеродромів» та «Автомобільні дороги і аеродроми».

Проєктування та експлуатація аеродромів – нова освітня програма, яка пропонується для вступників Національного авіаційного університету. Вона базується на економічних прогнозах Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА). Зокрема, прогноз чистого прибутку світової авіагалузі у 2023 році підвищиться до 9.8 млрд. дол., що свідчить про відновлення пасажиропотоку до доковідного рівня.

Пройшовши підготовку на кафедрі інфраструктури авіаційного транспорту, студент стає інженером, що глибоко опанував свою спеціальність.

Освітня документація

Навчання

ОС «Бакалавр» / ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми»
ОС «Бакалавр» / ОПП «Проєктування та експлуатація аеродромів»
ОС «Магістр» / ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми»

Документи

Положення про кафедру
Положення про навчальну лабораторію «-»

Контакти