факультет

НАЗЕМНИХ СПОРУД І АЕРОДРОМІВ

Вчена рада

Вчена рада Факультету наземних споруд і аеродромів є колегіальним дорадчим органом управління науковою і навчально-організаційною діяльністю факультету. Головним завданням Вченої ради Факультету наземних споруд і аеродромів є вирішення найважливіших питань наукової, навчальної, навчально-методичної, виховної і кадрової політики. До складу Вченої ради Факультету наземних споруд і аеродромів: декан, заступники декана, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники від кафедр факультету.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ:
СТЕПАНЧУК Олександр Васильович – професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, доктор технічних наук, професор

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР:
СКРЕБНЄВА Світлана Миколаївна – доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, кандидат технічних наук, доцент

АВДЄЄВА Марина Самуїлівна – доцент кафедри архітектури та просторового планування, кандидат архітектури, доцент;

АГЄЄВА Галина Миколаївна – доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, кандидат технічних наук;

АНІКАНОВА Катерина Юріївна – голова студентської ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну;

БАРАБАШ Марія Сергіївна – професор кафедри комп’ютерних технологій будівництвата реконструкції аеропортів, доктор технічних наук, професор;

БУЛКІНА Марія Олександрівна – студентка 4 курсу, виборний представник з числа студентів;

БУРАВЧЕНКО Сергій Григорович – професор кафедри архітектури та просторового планування, кандидат архітектури;

ВАСИЛЕНКО Вікторія Миколаївна – завідувач кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки, кандидат технічних наук; доцент;

ГНАТЮК Лілія Романівна – доцент кафедри дизайну інтер’єру, кандидат архітектури, доцент;

ГРАБОВЧАК Валентина Валентинівна – заступник декана з виховної роботи, кандидат технічних наук;

ДАШКОВА Світлана Вікторівна – голова профспілкової організації працівників Факультету архітектури, будівництва та дизайну;

ДЗЮМ Надія Михайлівна – голова бюро студентської профспілки Факультету архітектури, будівництва та дизайну;

ДОРОШЕНКО Юрій Олександрович – завідувач кафедри архітектури та просторового планування, доктор технічних наук, професор;

КАРПОВ Віктор Васильович – декан Факультету архітектури, будівництва та дизайну, доктор історичних наук;

КОЛОСОВА Наталія Анатоліївна – доцент кафедри дизайну інтер’єру, кандидат історичних наук, доцент;

ЛАПЕНКО Олександр Іванович – завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництвата реконструкції аеропортів , доктор технічних наук, професор;

ПАВЕЛЬЧУК Іванна Андріївна – завідувач кафедри дизайну інтер’єру, доктор мистецтвознавства, доцент;

ТАЛАВІРА Геннадій Миколайович – заступник декана з навчальної роботи, кандидат технічних наук, доцент;

ХОЛКОВСЬКИЙ Юрій Романович – доцент кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіку, кандидат технічних наук, доцент.

Функціональне призначення Вченої ради Факультету наземних споруд і аеродромів.

 1. навчальна робота;
 2. наукова робота;
 3. навчально-методична робота;
 4. виховна робота;
 5. кадрові питання.
 1. організації навчально-виховного процесу на факультеті;
 2. оптимізації роботи приймальної комісії факультету;
 3. доцільності підготовки фахівців на Факультеті наземних споруд і аеродромів з того чи іншого напряму або спеціальності;
 4. затверджує основні напрямки науково-дослідної роботи кафедр факультету;
 5. розробки відповідних складових державних стандартів освіти, а також проекти навчальних планів та програм;
 6. фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності факультету;
 7. підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету;
 8. аналізує результати екзаменаційних сесій та державної атестації випускників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
 1. про підготовку, проведення та підсумки екзаменаційних сесій;
 2. про проведення та завершення проходження студентами обмірювальної, ознайомлювальної, художньої, конструкторської, технологічної та інших практик;
 3. про рекомендацію до друку навчальних та навчально-методичних посібників відповідно до плану видання;
 4. про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу.

Обсяг та напрямки діяльності Вченої ради факультету визначаються в її плані, що формується на початку кожного навчального року. Всі кафедри мають змогу внести свої пропозиції щодо можливих напрямків організації Вченої ради, що створює демократичні засади діяльності цього колегіального органу та можливість охопити максимальний спектр найактуальніших питань діяльності Факультету наземних споруд і аеродромів.

фахові видання факультету

Конференції - 2024

Конференції - 2024

Конференції - 2024

Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами

ІX Міжнародна науково-практична конференція (14-15 березня 2024 року)

Архітектура та екологія. Аеропорти - екологічно орієнтована архітектура високих технологій

Міжнародна науково-практична конференція (28-29 березня 2024 року)

Сталий розвиток інфраструктури авіаційного транспорту: проблеми утримання та відновлення

І Всеукраїнська науково-практична конференція (26-28 березня 2024 року)

Протидія терористичним актам в просторовому середовищі аеропортів і транспортних споруд архітектурно-будівельними і дизайнерськими засобами

Науково-практична конференція

Дизайн у просторі новітніх технологій

Міжнародна конференція (17-18 квітня 2024 року).

Політ. Сучасні проблеми науки

ХХІV Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених (2-5 квітня 2024 року)

Конгреси - 2014 - 2016 -2018

Конгреси - 2014 - 2016 -2018

Конгреси - 2014 - 2016 -2018

Міжнародний науково-практичний конгрес “Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн”:

2018

Програма
Тези доповідей

2016

Програми
Тези доповідей

2014

Програма
Тези доповідей