Проходження переддипломної практики студентів Факультету наземних споруд і аеродромів у ТОВ «ЛІРА САПР»

Здобувачі вищої освіти 2-го курсу ФНСА спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Промислове і цивільне будівництво» освітнього ступеня «Магістр» денної форми навчання, а саме ГВОЗДЬ Станіслав Олександрович, СЛІПЕНЬКИЙ  Максим Юрійович, СЛІПКО Андрій Андрійович, ТАРАСЕНКО Аня Миколаївна пройшли переддипломну практику з 02 вересня 2023 року по 24 вересня  2023 року  у ТОВ «Ліра САПР» згідно договору між Національним авіаційним університетом та ТОВ «Ліра САПР». Керівник переддипломної практики д.т.н., професор БАРАБАШ Марія Сергіївна.

Захист звіту з переддипломної практики відбувся за наступними темами:

  • ГВОЗДЬ Станіслав Олександрович «Оцінка ризику виникнення руйнування адміністративної будівлі при динамічних впливах»
  • СЛІПЕНЬКИЙ Максим Юрійович «Реконструкція із підсиленням громадської будівлі із залізобетонним каркасом»
  • СЛІПКО Андрій Андрійович «Напружено-деформований стан вертикальних циліндричних резервуарів для авіаційного палива в сейсмонебезпечних регіонах України»
  • ТАРАСЕНКО Аня Миколаївна «Оцінка напружено-деформованого стану несучих конструкцій висотної будівлі при динамічних впливах вітру
img1-27-09-23