кафедра

Архітектури та просторового планування

ЖОВКВА Ольга Іванівна

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Упродовж своєї багатовікової історії людська спільнота зазнала багато різних змін. Їх наслідком є перманентне зникнення одних та поява нових професій. Людство постійно розширює і видозмінює сфери своєї діяльності, проте, чотири професії супроводжують людину всю її багатовікову історію. Суспільству незмінно потрібні землероб, лікар, учитель, зодчий.

Отже, зодчий – одна з “вічних”, фундаментальних людських професій.

Слово “зодчество” є багатоаспектним і пов’язане зі створенням необхідних умов, певного середовища для життєдіяльності окремої людини і різних людських спільнот. Таке середовище має бути комфортним і природовідповідним. Тому професорсько-викладацький склад кафедри ставиться до майбутніх архітекторів-зодчих як до потенційних творців штучного середовища у природному на основі гармонізації стосунків природа–суспільство та забезпечення комфортної життєдіяльності окремої людини і груп людей.

Змістовими синонімами слова “зодчий” є “архітектор”, “будівельник”, “художник”. Тобто, зодчество як сфера продуктивної діяльності людини поєднує в собі архітектурне проєктування, будівництво, живопис. Тому абітурієнт повинен мати розвинену просторову уяву, творчі здібності до проєктної художньо-графічної діяльності, вміти добре малювати, будувати і читати креслення, мати розвинене відчуття гармонії під час розв’язання композиційних завдань, а нині ще й знати математику і вміти працювати за комп’ютером.

Архітектура – це мистецтво, яке найповільніше впливає на людину, зате цей вплив виявляється найпотужнішим. І як у будь-якому мистецтві, кожний новий архітектурний твір – це своєрідна перемога архітектора над посталими труднощами. Завдання архітектора – побачити в обмеженнях можливості, сприйняти їх як деякий challenge, що активізує пошук неординарних ідей і інноваційних рішень. І зазвичай чим складніші обмеження, тим цікавішим виявляється результат.

Кафедра архітектури є випусковою і була створена у лютому 2003 року. У липні 2007 року на кафедрі відбувся перший випуск молодих архітекторів ОКР “Бакалавр” у межах галузі знань 0601 – Будівництво та архітектура, напряму підготовки 6.060102 – Архітектура з кваліфікацією “технік-проектувальник”. З вересня 2007 рокуна кафедрі розпочалася підготовка майбутніх архітекторів ОКР “Спеціаліст” та ОКР “Магістр” за спеціальністю 7/8.06010203 – “Дизайн архітектурного середовища”. А перший випуск молодих архітекторів-дизайнерів відбувся у лютому 2009 року.

Нині на ФАБД НАУ здійснюється підготовка майбутніх архітекторів ОС “Бакалавр” та ОС “Магістр” у межах галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”, освітньо-професійної програми “Дизайн архітектурного середовища”.

На цей час здійснено 14 випусків молодих архітекторів-бакалаврів,10 випусків молодих архітекторів-спеціалістів та 12 випусків молодих архітекторів-магістрів.

Визначальною особливістю підготовки майбутніх архітекторів в НАУ є цілеспрямоване опанування комп’ютерних технологій архітектурного проєктування і дизайну архітектурного середовища з використанням сучасних інструментальних програмних засобів, зокрема, САПР ALLPLAN – як потужної повнофункціональної ВІМ-платформи.

Наші випускники

Бутик Михайло

декан Факультет будівництва та архітектури КиМУ

Новобранець В'ячеслав

Засновник і головний архітектор,
CEO Archimetrica

Дашко Юлія

Архітектор, дизайнер,
KJ-Architect, Poland

Костюченко Ольга

Архітектор, доцент кафедри АПП ФНСА НАУ, художниця

Освітня документація

Навчання

ОС «Бакалавр» / ОПП «Дизайн архітектурного середовища»
ОС «Магістр» / ОПП «Дизайн архітектурного середовища»

Документи

Положення про кафедру
Положення про навчальну лабораторію «Інноваційні технології архітектурного проєктування»
Положення про навчальну лабораторію «Урбаністики та просторового планування»

Співпраця / Угоди

Контакти