Результати анонімного анкетування для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Факультету архітектури, будівництва та дизайну було проведено анонімне анкетування для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Промислове і цивільне будівництво».

Результати опитування


Рівень задоволеності навчанням на обраній Вами спеціальності


Рівень актуальності змісту навчальних програм з дисциплін


Рівень застосування інтерактивних технологій в навчанні (ділові ігри, дискусії, мозковий штурм, Case study тощо)


Рівень застосування технічних засобів в навчанні (мультимедійного обладнання, власних мобільних пристроїв, доступ до інтернету)


Рівень навчально-методичного забезпечення (підручники, методичні рекомендації, посібники)


Рівень інформаційного забезпечення (репозитарій НАУ, сайт, доступ до інформаційних баз даних)


Рівень професійності викладачів


Рівень організації та проведення практик


Рівень організації самостійної роботи студентів


Рівень якості проведення навчальних занять (ефективність методів викладання і навчання)


Рівень забезпечення належних умов для часті в науковій роботі


Рівень можливості вільного вибору навчальних дисциплін


Рівень об’єктивності оцінювання Ваших навчальних досягнень


Рівень оцінки перспектив працевлаштування на ринку праці