АРХІТЕКТОРИ ГРОМАДАМ

Майже через рік після проведення Національною Спілкою Архітекторів України Першого Українського Форуму “Архітектори громадам” (28 жовтня 2021 р.), на кафедрі архітектури та просторового планування Національного авіаційного університету, під час війни, завдячуючи ЗСУ, були успішно розроблені та захищені кваліфікаційні роботи здобувачів освітнього ступеня „магістр” за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» з освітньо-професійної програми «Дизайн архітектурного середовища». Серед кваліфікаційних робіт виділяються роботи магістрантів, які направлені на сприяння розвитку територіальних громад України, а саме Дружківської ТГ Донецької обл.; Миргородської ТГ Полтавської обл.; Корюківської МГ Чернігівської обл.; Боярської ТГ Київської обл.

Дружківська територіальна громада Донецької області

присвячена робота магістрантки Марії ЧЕРНИШОВОЇ на тему: "Формування центрів культури та мистецтв для територіальної громади". Керівник — кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури та просторового планування КОСТЮЧЕНКО Ольга Анатоліївна.

Миргородська ТГ Полтавської області

присвячена робота магістранта Юрія КОНОНЮКА на тему: "Архітектурно-планувальна організація адміністративних комплексів териториальної громади". Керівник — кандидат архітектури, професор кафедри архітектури та просторового планування БУРАВЧЕНКО Сергій Григорович.

Корюківська міська громада Чернігівської області

присвячена робота магістрантки Анастасії БОЙПРАВ на тему: "Принципи формування архітектурного середовища центрів дозвілля в малих містах". Керівник — кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури та просторового планування КРИЖАНІВСЬКИЙ Олександр Анатолійович.

Боярська ТГ Київської області

присвячена робота магістранта Дениса ТОКАРЕВА на тему: "Дизайн інтегрованого міського середовища зони транспортного вузла (на прикладі Боярської територіальної громади)". Керівник — кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури та просторового планування КРИЖАНІВСЬКИЙ Олександр Анатолійович.

Фотогалерея