Розпочались літні практики студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» ФНСА

Геодезична та топографічна практики у студентів 1-2 курсів Факультету наземних споруд і аеродромів проходять очно на території Національного авіаційного університету. Головне завдання практик – оволодіти практичними вміннями роботи з сучасними геодезичними приладами, навчитись створювати топографічні плани.

Під час практики студенти освітніх програм “Геоінформаційні системи і технології” і “Землеустрій та кадастр” використовують обладнання кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою НАУ, а також обладнання, надане стейкхолдерами.