На шляху впровадження політики декарбонізації аеропортами України

18 травня 2023 року в Кременчуцькому льотному коледжі відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Авіація. Промисловість. Суспільство».

Організатори: Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Кременчуцький льотний коледж, Науковий парк «наука та безпека».

У роботі конференції взяла участь доцент кафедри інфраструктури авіаційного транспорту Факультет наземних споруд і аеродромів НАУ, Дійсний член Академії будівництва України, Голова аеродромно-технічного комітету Асоціації «Аеропорти цивільної авіації» України, к. т. н., с. н. с. Галина Агєєва.

Були оприлюднені результати багаторічних напрацювань стосовно впровадження політики декарбонізації аеропортами світу.

Повоєнне відновлення інфраструктури вітчизняних аеропортів вже зараз потребує формування інституціонального середовища з декарбонізації та енергоефективності аеропортів, вивчення світового досвіду, підготовки відповідних спеціалістів, тощо.

Вже зараз до переліку вибіркових дисциплін освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Автомобільні дороги і аеродроми» на 2023-2024 навчальний рік випусковою кафедрою інфраструктури авіаційного транспорту ФНСА включена дисципліна «Декарбонізація діяльності аеропортів».

Майбутні магістри спеціальності 192 будуть мати можливість обрати її для формування індивідуальної освітньої траєкторії до 02.09.2023 р.


Тези доповіді Галини Агєєвої «Декарбонізація діяльності аеропортів України  – завдання найближчого часу» – можна подивитися за посиланням.