Програма проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «191 Архітектура та містобудування» освітньої програми «Дизайн архітектурного середовища» за другим рівнем вищої освіти

Розклад роботи експертної групи

День 1 – 16 жовтня 2023 року

 • 08.45 – 09.00

  Організаційна нарада експертної групи
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 09.00 – 09.30

  Організаційна зустріч з гарантом ОПП
  Гарант ОПП - Жовква О.І.
 • 09.30 – 10.00

  Підготовка до зустрічі 1
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 10.00 – 10.30

  Зустріч 1 із керівником та менеджментом ЗВО
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
  Ректор НАУ - т.в.о. ректора НАУ Шкуратов Олексій Іванович;
  Перший проректор НАУ - Михальченко Олексій Анатолійович;
  Проректор з міжнародного співробітництва та освіти - Зарубінська Ірина Борисівна;
  Проректор з навчальної роботи - Полухін Анатолій Васильович;
  Проректор з гуманітарної політики та інновацій - Тімкіна Світлана Юріївна;
  Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку - Шкуратов Олексій Іванович;
  Декан факультету наземних споруд і аеродромів - Карпов Віктор Васильович;
  Гарант ОПП - Жовква О.І.
 • 10.30 – 11.00

  Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до ознайомлення з матеріально-технічною базою
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 11.00 – 12.00

  Ознайомлення з матеріально-технічною базою, що використовується під час реалізації ОПП
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
  Гарант ОПП Жовква О.І.
  Особи додатково запрошені для демонстрації МТБ: Гордюк Іван Васильович, Нещадим Владислав Олегович
 • 12.00 – 12.15

  Підведення підсумків та і обговорення результатів огляду матеріально-технічної бази. Підготовка до зустрічі 2
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 12.15 – 12.55

  Зустріч 2 з академічним персоналом
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
  Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст ОПП, а також викладають на цій програмі:
  • Завідувач кафедри Жовква Ольга Іванівна;
  • Професор кафедри Омельяненко Максим Вікторович;
  • Доцент кафедри Авдєєва Наталія Юріївна;
  • Доцент кафедри Крижанівський Олександр Анатолійович;
  • Доцент кафедри Костюченко Ольга Анатоліївна
 • 12.55 – 13.00

  Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка до зустрічі 3
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 13.00 – 14.00

  Обідня перерва
 • 14.00 – 14.50

  Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
  Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП (не менше шести здобувачів з кожного курсу):
  • 1 курс – Черненко Аліна Сергіївна; Мельник Мирослава Володимирівна; Шандюк Анна Юріївна; Здоровило Ігор Олегович
  • 2 курс – Сидорчук Тетяна Юріївна, Мироненко Валерія Вікторівна, Сидоренко Артем Олексійович, Гнєзділов Сергій Володимирович
 • 14.50 – 15.00

  Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 15.00 – 15.50

  Зустріч 4 з роботодавцями
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
  Представники роботодавців, зокрема ті, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП:
  • Чижевський Олександр Павлович – к.арх., доцент, голова Національної спілки архітекторів України;
  • Тімохін Віктор Олександрович – д-р арх., професор, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища КНУБА
 • 15.50 – 16.00

  Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до зустрічі 5
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 16.00 – 16.30

  Зустріч 5 з випускниками
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
  Випускники ОПП:
  • Спасіченко Катерина Володимирівна (2020 р.)
  • Пустовойт Руслан Олександрович (2020 р.)
  • Розбицька Анастасія Володимирівна (2021 р)
 • 16.30 – 16.40

  Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до відкритої зустрічі
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 16.40 – 17.10

  Відкрита зустріч
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
  усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОПП і представників адміністрації).
 • 17.10 – 18.00

  Підведення підсумків першого дня дистанційного візиту
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.

День 2 – 17 жовтня 2023 року

 • 09.00 – 09.30

  Перевірка технічних засобів відеозв’язку, підготовка до зустрічі 6
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 09.30 – 10.10

  Зустріч 6 з представниками органу студентського самоврядування
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
  Представники органу студентського самоврядування, зокрема які відповідають за участь здобувачів у внутрішній системі забезпечення якості освіти:
  • Голова студентської ради університету – Бичковська Валерія Владиславівна;
  • Заступники голови студентської ради університету –
  • Голова студентської ради факультету – Запорожець Зоя Андріївна;
  • Голова студентської ради гуртожитків – Коваль Віктор Сергійович;
  • Представник первинної профспілкової організації студентів та аспірантів – Комада Ольга Володимирівна
 • 10.10 – 10.30

  Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка до зустрічі 7
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 10.30 – 11.20

  Зустріч 7 із адміністративним персоналом і представниками допоміжних підрозділів
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
  Керівник навчального відділу – Слободян Олександр Петрович;
  Керівник навчально-методичного відділу – Голубничий Олексій Георгійович;
  Керівник науково-дослідної частини – Миколаєць Дмитро Анатолійович;
  Керівник (представник) підрозділу з міжнародної діяльності – Бугайко Дмитро Олександрович;
  Керівник відділу моніторингу якості освіти вищої освіти – Гізун Андрій Іванович;
  Керівник відділу по роботі з студентами – Пономаренко Олена Володимирівна.
 • 11.20 - 11.30

  Технічна перерва
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 11.30 – 12.10

  Зустріч 7 із адміністративним персоналом і представниками допоміжних підрозділів
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
  Керівник бібліотеки – Вахнован Вікторія Юріївна;
  Начальник управління кадрів та документообігу – Бондарчук Сергій Миколайович;
  Директор центру забезпечення та розвитку інноваційної діяльності – Клобуков Віталій Віталійович;
  Керівник планово-фінансового відділу (бухгалтерії) – Слободян Наталія Іванівна;
  Представник служби психологічної підтримки – психолог Шуляк Олена;
  Представник приймальної комісії – Гнатюк Віктор Олександрович.
 • 12.10– 12.20

  Підведення підсумків зустрічі 7.
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 12.20 – 13.00

  Робота з документами Надсилаються на електронну пошту та/або надаються коректні посилання та/або в модулі запитів в системі
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
  Гарант ОПП Жовква О.І.
 • 13.00 – 14.00

  Обідня перерва
 • 14.00 – 14.30

  Підготовка до резервної зустрічі
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 14.30 – 15.00

  Резервна зустріч / ознайомлення з документацією
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
  Особи, додатково запрошені на резервну зустріч.
 • 15.00 – 15.15

  Підведення підсумків резервної зустрічі. Підготовка до фінальної зустрічі
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 15.15 – 15.45

  Фінальна зустріч
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
  Ректор НАУ – т.в.о. ректора Шкуратов Олексій Іванович;
  Перший проректор НАУ – Михальченко Олексій Анатолійович;
  Проректор з міжнародного співробітництва та освіти – Зарубінська Ірина Борисівна;
  Проректор з навчальної роботи – Полухін Анатолій Васильович;
  Проректор з гуманітарної політики та інновацій – Тімкіна Світлана Юріївна;
  Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку – Шкуратов Олексій Іванович;
  Декан факультету наземних споруд і аеродромів – Карпов Віктор Васильович;
  Гарант ОПП – Жовква О.І.
 • 15.45 – 16.00

  Підведення підсумків фінальної зустрічі Обговорення рекомендацій.
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.
 • 16.00 – 18.00

  Ознайомлення з документацією, що була надана за попереднім запитом
  Підведення підсумків другого дня візиту
  Члени експертної групи: Косьмій М.М., Гатальська Н.В., Сікорська К.С.

День 3 – 18 жовтня 2023 року

 • 09.00 – 18.00

  «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи
  Члени експертної групи.