кафедра

Архітектури та просторового планування

Дисципліни

Робочі програми

Обов`язкові компоненти
Історія української державності та культури
Ділова українська мова
Фахова іноземна мова
Філософія
Фізичне виховання та самовдосконалення
Вища математика
Нарисна геометрія
Рисунок, живопис, скульптура
Композиція
Історія архітектури, теоретичні та методичні основи архітектурного проєктування
Архітектурне проєктування
Комп'ютерне моделювання в архітектурі
Основи геодезії
Матеріалознавство
Типологія будівель та споруд
Основи теорії споруд та будівельна фізика
Основи екології та безпека життєдіяльності
Архітектурні конструкції
Технологія будівництва
Теорія містобудування
Інженерний благоустрій населених місць і транспортна система
Інженерне обладнання будівель
Основи економіки будівництва
Ландшафтна архітектура
Інформаційні технології та ВІМ в діяльності архітектора
Обмірно-ознайомча практика
Рисувальна практика
Будівельно-технологічна практика
Проєктна практика
Вибіркові компоненти
Макетування в архітектурі та містобудуванні
Графічні техніки і матеріали
Графічний та web-дизайн
Синтез мистецтв в архітектурі
Історія архітектури та містобудування
Пам’ятко-охоронна діяльність
Віртуальне 3D-моделювання в архітектурному проєктуванні
Геометричне моделювання в архітектурному дизайні
Інтер’єр та обладнання
Будівлі та споруди аеропортів
Філософія архітектурної творчості
Сталий розвиток в архітектурі та містобудуванні
Проєктування міської транспортної інфраструктури
Архітектура аеровокзалів
Екологізація та енергоефективність будівель
Обов`язкові компоненти
Філософські проблеми наукового пізнання
Ділова іноземна мова
Методологія прикладних досліджень у сфері архітектури та містобудування
Архітектурне проєктування
Реконструкція та реставрація в архітектурі і містобудуванні
Дизайн архітектурного середовища
Архітектурно-проєктна справа
Основи теорії системного аналізу та евристика в архітектурі і містобудуванні
Науково-дослідна практика у сфері дизайна архітектурного середовища
Переддипломна практика
Вибіркові компоненти
Інформаційні технології в архітектурній та містобудівній діяльності
Критика сучасних теорій архітектури та містобудування
ВІМ-менеджмент
Інноваційні методи проєктування об’єктів архітектури та формування громадських просторів
Економіка в архітектурному проєктуванні та у містобудівній діяльності
Екологічні аспекти формування архітектурного середовища

Силабуси / Вибіркові компоненти

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Освітньо-професійні програми

ОС «Бакалавр»

191

Дизайн архітектурного середовища

Робочі програми

ОС «Бакалавр»

Комп'ютерні інструментальні засоби
Ландшафтна архітектура
Пам'ятко-охоронна дiяльнiсть
Архiтектурне проектування
Архiтектурнi конструкцiї
Інтер'єр та обладнання
Фiлософiя архiтектурної творчості
Екологiзацiя та енергоефективнiсть будiвель
Проектна практика
Будівельно-технологічна практика
Рисувальна практика
Обмірно-ознайомча практика
Вибівкові компоненти

ОПП «Дизайн архітектурного середовища»

2

курс

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Макетування в архітектурі та містобудуванні

3 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Основи землеустрою

3 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Основи графічного дизайну

3 СЕМЕСТР / НЕФАХОВА

Синтез мистецтв в архітектурі

4 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Історія архітектури та містобудування

4 СЕМЕСТР / ФАХОВА

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Опір матеріалів та теорія міцності в архітектурі

3 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Графічні техніки і матеріали

3 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Графічний та WEB-дизайн

3 СЕМЕСТР / НЕФАХОВА

Теорія архітектури

4 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Декоративна пластика

4 СЕМЕСТР / ФАХОВА

3

курс

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Пам’ятко-охоронна діяльність

5 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Віртуальне 3D-моделювання в архітектурному проєктуванні

5 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Геометричне моделювання в архітектурному дизайні

5 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Інтер’єр та обладнання

6 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Будівлі та споруди аеропортів

6 СЕМЕСТР / НЕФАХОВА

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Архітектурний декор

5 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Концептуальне проєктування архітектурних об’єктів в середовищі SkethUp

5 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Композиція в дизайні архітектурного середовища

5 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Типологія середовищних об’єктів

6 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6 СЕМЕСТР / НЕФАХОВА

4

курс

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Пам’ятко-охоронна діяльність

5 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Віртуальне 3D-моделювання в архітектурному проєктуванні

5 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Геометричне моделювання в архітектурному дизайні

5 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Інтер’єр та обладнання

6 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Будівлі та споруди аеропортів

6 СЕМЕСТР / НЕФАХОВА

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Архітектурний декор

5 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Концептуальне проєктування архітектурних об’єктів в середовищі SkethUp

5 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Композиція в дизайні архітектурного середовища

5 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Типологія середовищних об’єктів

6 СЕМЕСТР / ФАХОВА

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6 СЕМЕСТР / НЕФАХОВА

Освітньо-професійні програми

ОС «Магістр»

191

Дизайн архітектурного середовища

Робочі програми

ОС «Магістр»

Архітектурно-проєктна справа
Дизайн архітектурного середовища
Ділова іноземна мова
Екологічні аспекти формування архітектурного середовища
Інноваційні методи проєктування об'єктів архітектури та формування громадських просторів
Інформаційні технології в архітектурній та містобудівній діяльності
Критика сучасних теорій архітектури і містобудування