кафедра

Архітектури та просторового планування

Дисципліни

Робочі програми

Обов`язкові компоненти
Історія української державності та культури
Ділова українська мова
Фахова іноземна мова
Філософія
Фізичне виховання та самовдосконалення
Вища математика
Нарисна геометрія
Рисунок, живопис, скульптура
Композиція
Історія архітектури, теоретичні та методичні основи архітектурного проєктування
Архітектурне проєктування
Комп'ютерне моделювання в архітектурі
Основи геодезії
Матеріалознавство
Типологія будівель та споруд
Основи теорії споруд та будівельна фізика
Основи екології та безпека життєдіяльності
Архітектурні конструкції
Технологія будівництва
Теорія містобудування
Інженерний благоустрій населених місць і транспортна система
Інженерне обладнання будівель
Основи економіки будівництва
Ландшафтна архітектура
Інформаційні технології та ВІМ в діяльності архітектора
Обмірно-ознайомча практика
Рисувальна практика
Будівельно-технологічна практика
Проєктна практика
Вибіркові компоненти
Макетування в архітектурі та містобудуванні
Графічні техніки і матеріали
Графічний та web-дизайн
Синтез мистецтв в архітектурі
Історія архітектури та містобудування
Пам’ятко-охоронна діяльність
Віртуальне 3D-моделювання в архітектурному проєктуванні
Геометричне моделювання в архітектурному дизайні
Інтер’єр та обладнання
Будівлі та споруди аеропортів
Філософія архітектурної творчості
Сталий розвиток в архітектурі та містобудуванні
Проєктування міської транспортної інфраструктури
Архітектура аеровокзалів
Екологізація та енергоефективність будівель
Обов`язкові компоненти
Філософські проблеми наукового пізнання
Ділова іноземна мова
Методологія прикладних досліджень у сфері архітектури та містобудування
Архітектурне проєктування
Реконструкція та реставрація в архітектурі і містобудуванні
Дизайн архітектурного середовища
Архітектурно-проєктна справа
Основи теорії системного аналізу та евристика в архітектурі і містобудуванні
Науково-дослідна практика у сфері дизайна архітектурного середовища
Переддипломна практика
Вибіркові компоненти
Інформаційні технології в архітектурній та містобудівній діяльності
Критика сучасних теорій архітектури та містобудування
ВІМ-менеджмент
Інноваційні методи проєктування об’єктів архітектури та формування громадських просторів
Економіка в архітектурному проєктуванні та у містобудівній діяльності
Екологічні аспекти формування архітектурного середовища

Силабуси / Вибіркові компоненти

3 семестр
Макетування в архітектурі та містобудуванні
рекомендована
фахова
Основи землеустрою
рекомендована
фахова
Основи графічного дизайну
рекомендована
не фахова
Опір матеріалів та теорія міцності в архітектурі
альтернативна
фахова
Графічні техніки і матеріали
альтернативна
фахова
Графічний та web-дизайн
альтернативна
не фахова
4 семестр
Синтез мистецтв в архітектурі
рекомендована
фахова
Історія архітектури та містобудування
рекомендована
фахова
Теорія архітектури
альтернативна
фахова
Декоративна пластика
альтернативна
фахова
5 семестр
Пам’ятко-охоронна діяльність
рекомендована
фахова
Віртуальне 3D-моделювання в архітектурному проєктуванні
рекомендована
фахова
Геометричне моделювання в архітектурному дизайні
рекомендована
фахова
Архітектурний декор
альтернативна
фахова
Концептуальне проєктування архітектурних об’єктів в середовищі SkethUp
альтернативна
фахова
Композиція в дизайні архітектурного середовища
альтернативна
фахова
6 семестр
Інтер’єр та обладнання
рекомендована
фахова
Будівлі та споруди аеропортів
рекомендована
не фахова
Типологія середовищних об’єктів
альтернативна
фахова
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
альтернативна
не фахова
7 семестр
Філософія архітектурної творчості
рекомендована
фахова
Сталий розвиток в архітектурі та містобудуванні
рекомендована
фахова
Проєктування міської транспортної інфраструктури
рекомендована
не фахова
Урбанізація територій, наближених до аеропортів
альтернативна
фахова
Естетика в архітектурі
альтернативна
фахова
Наукові комунікації у фаховій діяльності
альтернативна
фахова
8 семестр
Архітектура аеровокзалів
рекомендована
фахова
Екологізація та енергоефективність будівель
рекомендована
фахова
Діяльність головного архітектора ОТГ
альтернативна
фахова
Реклама та маркетинг в архiтектурнiй дiяльностi
альтернативна
фахова
1 семестр
Інформаційні технології в архітектурній та містобудівній діяльності
рекомендована
фахова
Критика сучасних теорій архітектури та містобудування
рекомендована
фахова
ВІМ-менеджмент
рекомендована
не фахова
Інноваційні технології автоматизованого макетування в архітектурі та містобудуванні
альтернативна
фахова
Нормативне забезпечення архітектурної діяльності в Україні
альтернативна
фахова
Ландшафтно-рекреаційне планування
альтернативна
не фахова
2 семестр
Інноваційні методи проєктування об’єктів архітектури та формування громадських просторів
рекомендована
фахова
Економіка в архітектурному проєктуванні та у містобудівній діяльності
рекомендована
фахова
Екологічні аспекти формування архітектурного середовища
рекомендована
фахова
Діяльність головного архітектора ОТГ
альтернативна
фахова
Містобудівний кадастр
альтернативна
фахова
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
альтернативна
фахова