кафедра

Комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Дисципліни

Робочі програми

Обов`язкові компоненти
Історія української державності та культури
Ділова українська мова
Фахова іноземна мова
Філософія
Фізичне виховання та самовдосконалення
Вища математика
Фізика
Інформатика (загальний курс)
Теоретична механіка (статика)
Вступ до будівельної справи
Інженерна графіка
Планування міст і транспорт
Опір матеріалів
Будівельна механіка
Інженерна геодезія (загальний курс)
Архітектура будівель і споруд
Інженерна геологія
Будівельна техніка
Технологія будівельного виробництва
Технічна механіка рідини і газу
Теплогазопостачання і вентиляція
Водопостачання і водовідведення
Будівельні конструкції
Основи охорони праці
Організація будівництва
Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності та пластичності
Будівельне матеріалознавство
Виробнича база
Металеві конструкції
Будівельна механіка (спецкурс)
Зведення і монтаж будівель і споруд
Економіка будівництва
Основи та фундаменти
Фахово-ознайомлювальна практика з промислового і цивільного будівництва
Геодезична практика для промислового і цивільного будівництва
Технологічна практика з промислового і цивільного будівництва
Переддипломна практика з промислового і цивільного будівництва
Вибіркові компоненти
Вступ до систем автоматизованого проектування
Екодизайн
Механіка твердого деформованого тіла
ВІМ-менеджмент
Основи програмування
Пам’ятко-охоронна діяльність
Числові методи в розрахунках будівельних конструкцій
Будівлі і споруди аеропортів
Основи комп’ютерного моделювання
Конструкції будівель і споруд
ВІМ-технології
Основи електротехніки
Метали і зварювання в будівництві
Залізобетонні та кам’яні конструкції
Організація будівництва (спецкурс)
Вища освіта англійською мовою
Airport Buildings and Structures
Architecture of Buildings and Structures
Business Foreign Language
Civil Engineering Materials
Constructions of Buildings and Structures
Fundamentals of computer modeling
Higher Mathematics
Informatics (General Course)
Introduction to Civil Engineering
Introduction to Computer-Aided Design
Metals and Welding in Construction
Organization of Construction
Professional Foreign Language
Solid mechanics
Urban Planning and Transport
BIM-management
Construction Economics
Engineering Geodesy (General Course)
Engineering Geology
Fundamentals of Programming
Heat-Gas Supply and Ventilation
Mechanics of Materials Special Course and Fundamentals of Plasticity
Numerical Methods for Structural Design
Structural Mechanics (Special Course)
Water Supply and Drain
Обов`язкові компоненти
Водовідвідні та дренажні системи доріг та аеродромів
Комп'ютерні технології числового моделювання будівельних конструкцій
Методологія прикладних досліджень у сфері будівництва та цивільної інженерії
Сучасні технології в будівництві доріг і аеродромів
Вибіркові компоненти
Вступ до систем автоматизованого проектування
Екодизайн
Механіка твердого деформованого тіла
ВІМ-менеджмент

Силабуси / Вибіркові компоненти

Вступ до систем автоматизованого проєктування
Механіка твердого деформованого тіла
Геоінформатика
Основи програмування
ВІМ-менеджмент
Будівлі та споруди аеропортів
Числові методи в розрахунках будівельних конструкцій
Державний земельний кадастр
Конструкції будівель і споруд
Основи комп'ютерного моделювання
Муніципальні ГІС
Метали і зварювання в будівництві
ВІМ-технології
Залізобетонні та кам'яні конструкції
Організація будівництва (спецкурс)
Комп’ютерна графіка
Пластини та оболонки
Глобальні навігаційні супутникові системи
Візуальне програмування
Основи теорії споруд
Будівельна фізика
Дорожні машини й обладнання
Управління територіальним розвитком
Організація та безпека дорожнього руху
Інженерні основи аеропортобудування
Соціально-економічний розвиток територій
Грунтознавство та механіка грунтів
Комп’ютерні технології проектування спеціальних конструкцій
Технологія будівництва (спецкурс)
Проєктування індивідуальних житлових будинків
Проєктування пасажирських авіатерміналів в рамках стратегії сталого розвитку
Будівельне енергетичне моделювання
Цифрова економіка
Основи економічної кібернетики
Основи психолінгвістики
Основи копірайтингу
Основи теорії комунікації
Академічна доброчесність та професійна етика
Електронний маркетинг
Комерційна діяльність на авіаційному транспорті
Маркетинг промислового підприємства
Основи маркетингу на транспорті
Організаційна поведінка
Пам'ятко-охоронна діяльність
Проєктування будівель
Проєктування сталезалізобетонних конструкцій
Технічна експлуатація промислових і цивільних будівель
Проєктування дерев'яних конструкцій
Архітектурна екологія
Реконструкція промислових і цивільних будівель
Залізобетонні конструкції (спецкурс)
Проєктування сталевих конструкцій
Технічна експлуатація будівель аеропортів
Інтегровані технології проектування будівель
Екологічні аспекти формування архітектурного середовища
Реконструкція будівель аеропортів