кафедра

Інфраструктури авіаційного транспорту

Дисципліни

Робочі програми

Обов`язкові компоненти
Історія української державності та культури
Ділова українська мова
Фахова іноземна мова
Фізичне виховання та самовдосконалення
Вища математика
Інформатика (загальний курс)
Інженерна графіка
Теоретична механіка (статика)
Вступ до будівельної справи
Фахово-ознайомлювальна практика
Філософія
Планування міст і транспорт
Опір матеріалів
Будівельна механіка
Інженерна геодезія (загальний курс)
Генеральне планування аеропортів
Матеріали в дорожньому та аеродромному будівництві
Геодезична практика
Архітектура будівель і споруд
Будівельна техніка
Виробнича база в аеродромному та дорожньому будівництві
Вертикальне планування аеродромів
Інженерна геологія
Технологія будівельного виробництва
Технічна механіка рідини і газу
Проєктування автомобільних доріг
Технологічна практика
Теплогазопостачання і вентиляція
Водопостачання і водовідведення
Будівельні конструкції
Основи охорони праці
Технологія будівництва доріг та аеродромів
Економіка будівництва автомобільних доріг і аеродромів
Основи експлуатації доріг та аеродромів
Організація будівництва
Переддипломна практика
Вибіркові компоненти
Комп’ютерні технології в будівництві автомобільних доріг та аеродромів
Основи права
Будівельна фізика
Основи програмування
ВІМ-менеджмент
Будівельна механіка (спецкурс)
Інженерна геодезія (спецкурс)
Дорожні машини й обладнання (спецкурс)
Організація та безпека дорожнього руху
Ґрунтознавство та механіка ґрунтів
Гідравліка, гідрологія, гідрометрія
Штучні споруди на дорогах і аеродромах
Надійність та технічна діагностика автомобільних доріг
Технічна експлуатація будівель і споруд аеропортів
Менеджмент у будівництві
Обов`язкові компоненти
Водовідвідні та дренажні системи доріг та аеродромів
Комп'ютерні технології числового моделювання будівельних конструкцій
Методологія прикладних досліджень у сфері будівництва та цивільної інженерії
Сучасні технології в будівництві доріг і аеродромів
Вибіркові компоненти
Комп’ютерні технології в будівництві автомобільних доріг та аеродромів
Основи права
Будівельна фізика
Основи програмування
ВІМ-менеджмент
Будівельна механіка (спецкурс)
Інженерна геодезія (спецкурс)
Дорожні машини й обладнання (спецкурс)
Організація та безпека дорожнього руху
Ґрунтознавство та механіка ґрунтів
Гідравліка, гідрологія, гідрометрія
Штучні споруди на дорогах і аеродромах

Силабуси / Вибіркові компоненти

Комп'ютерні технології в будівництві автомобільних доріг та аеродромів
Транспорт і шляхи сполучення
Історія архітектури та містобудування
Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів
Дорожні машини й обладнання
Вступ до систем автоматизованого проєктування
Основи права
Будівельна фізика
ВІМ-менеджмент
Основи програмування
Будівельна механіка (спецкурс)
Ландшафтна архітектура
Інженерна геодезія (спецкурс)
Ґрунтознавство та механіка ґрунтів
Організація та безпека дорожнього руху
Аеродроми цивільної авіації
Правові стандарти містобудівної політики
Планувальна організація та забудова приаеродромних територій
Інженерні основи аеропортобудування
Основи комп'ютерного моделювання
Гідравліка, гідрологія, гідрометрія
Штучні споруди на дорогах і аеродромах
Надійність та технічна діагностика автомобільних доріг
Технічна експлуатація будівель і споруд аеропортів
Менеджмент у будівництві
Сталий розвиток в архітектурі та містобудуванні
Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг
ВІМ-технології
Управління розвитком транспортної інфраструктури регіональних агломерацій
Організація будівництва автомобільних доріг і аеродромів
Дорожні машини й обладнання (спецкурс)
Проєктування пасажирських авіатерміналів в рамках стратегії сталого розвитку
Будівельне енергетичне моделювання
Цифрова економіка
Основи економічної кібернетики
Основи психолінгвістики
Основи копірайтингу
Основи теорії комунікації
Академічна доброчесність та професійна етика
Електронний маркетинг
Комерційна діяльність на авіаційному транспорті
Маркетинг промислового підприємства
Основи маркетингу на транспорті
Організаційна поведінка
Пам'ятко-охоронна діяльність
Технічна експлуатація та сертифікація аеродромів (спецкурс)
Рекомендована
Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)
Рекомендована
Основи ГІС
Рекомендована
Менеджмент в транспортному будівництві
Рекомендована
Просторова організація та забудова приаеродромних територій
Рекомендована
Ціноутворення в будівництві
Рекомендована
Декарбонізація діяльності аеропортів
Альтернативна
Проєктування автомобільних доріг (спецкурс)
Альтернативна
Управління земельними ресурсами
Альтернативна
Менеджмент в архітектурній та містобудівній діяльності
Альтернативна
Містобудівні аспекти розвитку аеропортів
Альтернативна
Кошторисна справа у дорожньому будівництві
Альтернативна