кафедра

Комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Дисципліни

Освітньо-наукова програма

/ 192

Будівництво та цивільна інженерія

Робочі програми

Академічне письмо англійською мовою
Англійська мова наукового спрямування
Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти
Гіпотези та їх експериментальна перевірка у будівництві
Економічний аналіз наукових досліджень
Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та соціокультурних системах
Когнiтивнi технологiї прогнозyвання стану соціотехнічних та соціокультурних систем
Комп’ютерне моделювання в будівництві та цивільній інженерії
Основи управління науковими проєктами
Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень
Системно-синергетичне моделювання об’єктів досліджень та математичні методи обробки даних за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія
Філософія науки та інновацій
Фахова науково-педагогічна практика

Вибіркові дисципліни

Перелік на 2023-2024 н.р.

ОНП "Будівництво та цивільна інженерія"

Академічне письмо англійською мовою
Англійська мова наукового спрямування
Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти
Гіпотези та їх експериментальна перевірка у будівництві
Економічний аналіз наукових досліджень
Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та соціокультурних системах
Когнiтивнi технологiї прогнозyвання стану соціотехнічних та соціокультурних систем
Комп’ютерне моделювання в будівництві та цивільній інженерії
Основи управління науковими проєктами
Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень
Системно-синергетичне моделювання об’єктів досліджень та математичні методи обробки даних за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія
Філософія науки та інновацій