кафедра

Комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Дисципліни

Освітньо-професійні програми

/ 192

Автомобільні дороги і аеродроми

/ 192

Промислове і цивільне будівництво

Робочі програми

Водовідвідні та дренажні системи доріг та аеродромів
Комп'ютерні технології числового моделювання будівельних конструкцій
Методологія прикладних досліджень у сфері будівництва та цивільної інженерії
Сучасні технології в будівництві доріг і аеродромів

Вибіркові дисципліни

Перелік на 2023-2024 н.р.

ОПП "Автомобільні дороги і аеродроми"

Технічна експлуатація аеродромів (спецкурс)
Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)
Менеджмент в архітектурній та в містобудівній діяльності
Проєктування автомобільних доріг (спецкурс)
Система автоматизованого проєктування в транспортному будівництві
Системи автоматизованого проєктування аеродромів
Менеджмент у будівництві
Ціноутворення в транспортному будівництві
Інноваційні матеріали для будівництва доріг та аеродромів
Сталий розвиток в архітектурі та містобудуванні
Проектування вулично-дорожньої мережі міст
Технологія реконструкції та капітального ремонту аеродромів

ОПП "Промислове і цивільне будівництво"

Проєктування будівель
Проєктування сталезалізобетонних конструкцій
Технічна експлуатація промислових і цивільних будівель
Проєктування дерев'яних конструкцій
Архітектурна екологія
Реконструкція промислових і цивільних будівель
Залізобетонні конструкції (спецкурс)
Проєктування сталевих конструкцій
Технічна експлуатація будівель аеропортів
Інтегровані технології проектування будівель
Екологічні аспекти формування архітектурного середовища
Реконструкція будівель аеропортів