Поширюємо коло та можливості наукової співпраці студентів Факультету наземних споруд і аеродромів

          15 травня 2024 року побачила світ електронна версія матеріалів ХІ Міжнародної наукової конференції «Студентські наукові дискусії поза форматом».

Дуже вдячні організаторам конференції – ЗВО «Університет Короля Данила» (м. Івано-Франківськ) – за надану можливість запропонувати для обговорення студентством дискусійного питання – розв’язання проблем розвитку населених пунктів та аеропортів, розташованих на узбережжі водойм.

Упродовж цього навчального року ця проблема неодноразово була у центрі уваги студентів ФНСА НАУ під час вивчення дисциплін «Будівлі та споруди аеропортів» (спеціальність 191), «Містобудівні аспекти розвитку аеропортів», «Просторова організація та забудова приаеродромних територій» (спеціальність 192) (викладач – Галина Агєєва,  к. т. н., с. н. с., доцент кафедри інфраструктури авіаційного транспорту, Дійсний член Академії будівництва України, Голова аеродромно-технічного комітету Асоціації «Аеропорти України» цивільної авіації).

Як результат, думка студентів ФНСА НАУ оприлюднена:

– на Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Build Master Class», 29 листопада – 1 грудня 2023 р., м. Київ:

  • Журавель Дмитро, Агєєва Галина Миколаївна «Особливості технологічних рішень будівництва аеропортів на штучних островах». URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61570

– на круглому столі «Дизайн архітектурного середовища» ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки», 2- 5 квітня 2024 р., м. Київ:

  • Клименко Богдан (АР-303). «Інноваційні архітектурні та інженерні рішення Міжнародного аеропорту Кансай», URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62982
  • Гурєєва Вікторія (АР-303). «Екологічні аспекти будівництва аеропортів на штучних островах», URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62982

На  ХІ Міжнародній наукової конференції  «Студентські наукові дискусії поза форматом» Дмитро Журавель, магістрант 1 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» НАУ, оприлюднив результати досліджень «Створення штучних островів для розв’язання містобудівних проблем розвитку авіаційних перевезень».

У доповіді була узагальнена світова та вітчизняна практика містобудування; зроблений акцент на особливостях технологічних рішень будівництва аеропортів на штучних островах, зокрема Міжнародного аеропорта «Кансай» у Осацький затоці (Японія); оцінені негативні впливи будівництва та експлуатації саме таких аеропортів на навколишнє середовище тощо.

Участь у таких міждисциплінарних заходах – чудова можливість,  попри труднощі воєнного стану,  поєднати зусилля студентів різних закладів вищої освіти,  спрямувати їх на самореалізацію та побудову успішної кар’єри.

Електронна версія тез доповіді Дмитра Журавля розміщена у Репозиторії НАУ – https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63099.