кафедра

Інфраструктури авіаційного транспорту

Абітурієнту

Приймальна комісія

Презентація кафедри

Напрями підготовки

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»
Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітній ступінь: Бакалавр
Освітньо-професійна програма: «Автомобільні дороги і аеродроми»
Освітньо-професійна програма: «Проєктування та експлуатація аеродромів»

Освітній ступінь: Магістр
Освітньо-професійна програма: «Автомобільні дороги і аеродроми»

Форма навчання: денна
Мова навчання: українська та англійська мова (англомовний проєкт)
Термін навчання
ОС «Бакалавр» 3 роки 10 місяців
ОС «Магістр» 1 рік 4 місяці

Освітньо-професійна програма

«Автомобільні дороги і аеродроми»

Освітньо-професійна програма

«Проєктування та експлуатація аеродромів»

192

Бакалавр