На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів відбулася відкрита лекція з «Інформатика (загальний курс)»

Відповідно до затвердженого графіку проведення відкритих лекцій у 2023-2024 навчальному році  на Факультеті наземних споруд і аеродромів 28 вересня 2023 року на кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів  відбулася відкрита лекція доктора філософії, доцента кафедри Шевченко Олександри для студентів 1 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійних програм «Промислове і цивільне будівництво», «Автомобільні дороги і аеродроми», «Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд» з дисципліни «Інформатика (загальний курс)» на тему: «Файлова система та структура. Основні принципи роботи з системою. Введення в Microsoft Office. Microsoft Word. Електронні  таблиці  MS Excel.  Загальні поняття баз даних»

Відкриту лекцію відвідали завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Махінько А.В., представник з навчального відділу НАУ, науково-педагогічні працівники кафедри.

У межах лекції лектор ґрунтовно представила основні питання, що стосувалися теми. Студенти зацікавилися темою лекції і її змістом, активно задавали запитання. Лекцію супроводжував влучно підібраний презентаційний матеріал. На занятті було створено атмосферу доброзичливості та взаємоповаги.

Лекція проведена на високому науковому і навчально-методичному рівні та одержала схвальні відгуки колег і студентів.