Авіа

ХVI Міжнародна науково-технічна конференція

Дата

 • квітень
  18-20
  2023

Місце проведення

 • Національний авіаційний університет,
  пр. Гузара Любомира 1,
  Київ, Україна, 03058

Вся інформація про конференцію

Національний авіаційний університет, Факультет наземних споруд і аеродромів запрошує здобувачів вищої освіти та молодих учених вітчизняних та закордонних ЗВО, наукових організацій та установ взяти участь у роботі ХVI Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА-2023».

Участь у Конференції безкоштовна. Матеріали необхідно подати до 10 квітня 2023 року. Матеріали подаються і будуть розміщені на сайті англійською та українською мовами.

Робочі мови: англійська, українська.

Мета конференції:

Обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків досліджень, організація міжнародного співробітництва в галузі авіаційного транспорту та його інфраструктури, проблеми нової концепції гуманітарної освіти в технічному університеті.

Вимоги до матеріалів:

Рукопис доповіді повинен відповідати таким вимогам:

 1. обсяг – 3-5 сторінок формату А5 (148 x 210 мм) з полями 20 мм з усіх боків;
 2. текстовий редактор – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 9, з одинарним міжрядковим інтервалом.

Шифр УДК – вирівнювання по лівому краю, відступ знизу – 9 пт.

Відомості про авторів – ініціали, прізвище, науковий ступінь, (в дужках організація, країна) – кегль 9, курсив, вирівнювання по правому краю.

Назва доповіді (повинна бути стислою і відповідати темі секції) – кегль 9, жирний, вирівнювання по лівому краю, відступ зверху і знизу 9 пт, без переносу частин слів.

Анотація (до 50 слів) – кегль 8, курсив, вирівнювання по ширині без абзацу, відступ зліва і справа – 5 мм, знизу – 9 пт, обсяг не більше 5 рядків;

Текст доповіді – відступ першого рядка абзацу 10 мм, вирівнювання по ширині; підписи до рисунків, тематичні заголовки таблиць – кегль 9, вирівнювання по центру; нумерація таблиць – кегль 9, курсив, вирівнювання по правому краю; формули – вбудований редактор.

Висновки: назва – кегль 9, жирний, окремим розділом (відступ зверху – 9 пт, знизу – 6 пт, вирівнювання по центру) або безпосередньо в тексті. Текст – Times New Roman, кегль 9;

Список літератури: назва – кегль 9, жирний, вирівнювання по центру, відступ зверху – 9 пт, знизу – 6 пт. Бібліографічні записи подаються у формі нумерованого списку, відступ першого рядка абзацу 5 мм, вирівнювання по ширині. Обов’язково вказати прізвища та ініціали авторів джерел, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок.

Приклад оформлення матеріалів зі стилями – скачати

Збірник тез / 2023

Титульні листи / Матеріали ХVI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2023». –К.: НАУ, 2023.

18. Дизайн архітектурного середовища

19. Аерокосмічна геодезія та землеустрій

20. Будівництво та експлуатація аеропортів

21. Дизайн 2D, 3D

22. ІТ-Дизайн