Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи КТБРА

Розклад роботи експертної групи

День 1 –7 березня 2023

08:30–09:00
ПРОБНА ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ
Учасники: Члени ЕГ, представники ЗВО.


09:00–09:30
ОРГАНІЗАЦІЙНА ЗУСТРІЧ З ГАРАНТОМ ОП
Учасники: Члени експертної групи; гаранти ОП.


09:30–10:00
ПІДГОТОВКА ДО ЗУСТРІЧІ 1
Учасники: Члени експертної групи.


10:00–10:30
ЗУСТРІЧ 1 З КЕРІВНИКОМ ТА МЕНЕДЖМЕНТОМ ЗВО
Учасники: Члени експертної групи;
гаранти ОП;
Проректор з гуманітарної політики та інновацій
– Тімкіна Світлана Юріївна.

Декан факультету архітектури, будівництва та дизайну
– Карпов Віктор Васильович.

Завідувач кафедри
– Лапенко Олександр Іванович.


10:30–10:40
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗУСТРІЧІ 1 І ПІДГОТОВКА ДО ЗУСТРІЧІ 2
Учасники: Члени експертної групи.


10:40–12:00
ЗУСТРІЧ 2 ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Учасники: Члени експертної групи;
здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОП
– по одному здобувачу освіти з кожного року навчання, що навчаються за ОП “Автомобільні дороги і аеродроми”;
– по одному здобувачу освіти з кожного року навчання, що навчаються за ОП “Промислове і цільне будівництво”.
– по одному здобувачу з кожної ОП, що навчаються на заочній формі здобуття освіти.

ОП “Промислове і цільне будівництво”:
– Мельник Дмитро Сергійович 1 курс
– Булкіна Поліна Олександрівна 2 курс
– Візір Ангеліна Сергіївна 3 курс
– Мельник Марина Андріївна 3 курс
– Кульмач Тимур Валентинович 4 курс
– Поночовний Максим Віталійович 4 курс
– Мар’янченко Олександра Сергіївна (заочна форма навчання) 5 курс

ОП «Автомобільні дороги і аеродроми»:
– Алякін Владислав Ярославович, студент 1-го курсу АД-108Б;
– Левкович Марко Любомирович, студент 2-го курсу групи АД-207Б;
– Пясковська Марія Богданівна, студентка 3-го курсу групи АД-308Б;
– Блажко Владислав В’ячеславович, студент 4-го курсу групи АД-409.


12:00–13:00
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА


13:00–13:20
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗУСТРІЧІ 2 ТА ПІДГОТОВКА ДО ЗУСТРІЧІ 3
Учасники: Члени експертної групи.


13:20-14:40
ЗУСТРІЧ 3 З АКАДЕМІЧНИМ ПЕРСОНАЛОМ
Учасники: Члени експертної групи; гаранти ОП;
науково-педагогічні працівники що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі:
– Лапенко Олександр Іванович – завідувач кафедри;
– Степанчук Олександр Васильович;
– Махінько Наталія Олександрівна;
– Бойко Олена Леонідівна;
– Чернишова Оксана Сергіївна;
– Тімкіна Світлана Юріївна;
– Шевченко Олександра Володимирівна;
– Родченко Олександр Васильович;
– Федина Василь Петрович.


14:40–15:00
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗУСТРІЧІ 3 І ПІДГОТОВКА ДО ЗУСТРІЧІ 4
Учасники: Члени експертної групи.


15:00–15:40
ЗУСТРІЧ 4 З ПРЕДСТАВНИКАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Учасники: Члени експертної групи;
представники студентського самоврядування:
Голова студради НАУ
– Коваленко Артем Володимирович.

Голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів НАУ
– Часновський Денис Анатолійович.
– 1 особа від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти;
– 2 особи від органу студентського самоврядування факультету наземних споруд і аеродромів;
– голова профкому студентів або його заступник.
– Дзюм Надія Михайлівна;
– Запорожець Зоя Андріївна.


15:40-16:00
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗУСТРІЧІ 4
Учасники: Члени експертної групи.


16:00–16:40
ОГЛЯД МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ОП
Учасники: Перегляд відеоролика з коментарями гарантів ОП, завідувача лабораторії, відповідальної особи от гуртожитка.


16:40–17:00
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВІДКРИТОЇ ЗУСТРІЧІ І ПІДГОТОВКА ДО ЗУСТРІЧІ 5
Учасники: Члени експертної групи.


17:00–17:40
ЗУСТРІЧ 5 З РОБОТОДАВЦЯМИ ТА ВИПУСКНИКАМИ ОП
Учасники: Члени експертної групи;
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП (2-4 особи за кожною ОП);
ОП “Промислове і цільне будівництво”:
– Фаренюк Геннадій Григорович – директор ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»;
– Гензерський Юрій Валерійович заступник директора ТОВ «ЛІРА САПР».

ОП «Автомобільні дороги і аеродроми»:
– Франчук Олександр Григорович, Віце-президент Асоціації «Аеропорти України» Цивільної авіації;
– Черевко Людмила Миколаївна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Київаеропроект»;
– Редько Євген Миколайович, Начальник дільниці ТОВ «ГОРБУД»;
– Кіпніс Денис Володимирович, Директор Державного підприємства «Дорожній науково-технічний центр».

Випускники ОП останніх 5 років (до 3 осіб від кожної ОП).
ОП “Промислове і цільне будівництво”:
– Табаркевич Наталія Віталіївна;
– Юрченко Вікторія Ігорівна;
– Башинський Олексій Володимирович;
– Вольвач Арсеній Анатолійович.

Випускники ОП «Автомобільні дороги і аеродроми»:
– Антонюк Василь Михайлович;
– Дружинська Олександра Костянтинівна;
– Маслова Маргарита Романівна.


17:40–18:00
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗУСТРІЧІ 5
Учасники: Члени експертної групи.


18:00-18:30
РЕЗЕРВНА ЗУСТРІЧ ( ЗА НЕОБХІДНІСТЮ)
Учасники: Члени експертної групи та особи додатково запрошені на резервну зустріч.


18:30-19:00
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 1 ДНЯ
Учасники: Члени експертної групи.

День 2 – 8 березня 2023

08:30–09:00
ПІДГОТОВКА ДО ЗУСТРІЧІ 6
Учасники: Члени експертної групи.


09:00–10:20
ЗУСТРІЧ 6 ІЗ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПЕРСОНАЛОМ
Учасники: Члени експертної групи;
Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти
– Гізун Андрій Іванович;

Начальник навчального відділу
– Слободян Олександр Петрович;

Представник навчального відділу сектора маркетингового забезпечення навчального процесу
– Гузовська Олена Борисівна;

Відповідальний секретар Приймальної комісії
– Зозуля Сергій Васильович;

Провідний фахівець консультативного центру
– Гречух Мар’ян Михайлович;

Завідувач відділу науково-технічної інформації
– Зайцев Юрій Володимирович.


10:20–10:30
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗУСТРІЧІ 6 ТА ПІДГОТОВКА ДО ЗУСТРІЧІ 7
Учасники: Члени експертної групи.


10:30–11:10
ЗУСТРІЧ 7 З ДОПОМІЖНИМИ (СЕРВІСНИМИ) СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
Учасники: Члени експертної групи;
Представники допоміжних (сервісними) структурних підрозділів ЗВО
Проректор з гуманітарної політики та інновацій
– Тімкіна Світлана Юріївна

Заступник директора Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти
– Бугайко Дмитро Олександрович

Начальник управління кадрів та документообігу
– Бондарчук Сергій Миколайович

Начальник навчально-методичного відділу
– Голубничий Олексій Георгійович

Начальник планово-фінансового відділу
– Слободян Наталія Іванівна.


11:10–11:20
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗУСТРІЧІ 7 ТА ПІДГОТОВКА ДО ВІДКРИТОЇ ЗУСТРІЧІ
Учасники: Члени експертної групи.


11:20–12:00
ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ
Учасники: Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП та представників адміністрації ЗВО).


12:00–13:00
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА


13:00–13:40
РЕЗЕРВНА ЗУСТРІЧ
Учасники: Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч.


13:40–14:20
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РЕЗЕРВНОЇ ЗУСТРІЧІ, ПІДГОТОВКА ДО ФІНАЛЬНОЇ ЗУСТРІЧІ.
Учасники: Члени експертної групи.


14:20–15:00
ФІНАЛЬНА ЗУСТРІЧ
Учасники: Члени експертної групи;
Проректор з гуманітарної політики та інновацій
– Тімкіна Світлана Юріївна

Декан факультету архітектури, будівництва та дизайну
– Карпов Віктор Васильович

Завідувач кафедри
– Лапенко Олександр Іванович
гаранти ОП.


15:00–18:00
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 2 ДНЯ
Учасники: Члени експертної групи.

День 3 – 9 березня 2023

09:00–18:00
«ДЕНЬ СУДЖЕНЬ» – ВНУТРІШНЯ ЗУСТРІЧ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ
Учасники: Члени експертної групи.