Програма проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «192 Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми«Автомобільні дороги та аеродроми» за другим рівнем вищої освіти

Розклад роботи експертної групи

День 1 – 09 жовтня 2023 року

 • 08.45 – 09.00

  Організаційна нарада експертної групи
  Члени експертної групи (Грецький Денис Володимирович, Мазурак Андрій Васильович, Руссий Віктор Вікторович)
 • 09.00 – 09.40

  Організаційна зустріч з гарантом ОП
  Гарант ОП (Дубик Олександр Миколайович)
 • 09.40 – 10.00

  Підготовка до зустрічі 1
  Члени експертної групи
 • 10.00 – 10.30

  Зустріч 1 із керівником та менеджментом ЗВО
  Члени експертної групи.
  Проректор з навчальної роботи, Полухін Анатолій Васильович;
  Проректор з міжнародного співробітництва і освіти, Зарубінська Ірина Борисівна;
  Декан факультету наземних споруд і аеродромів, Карпов Віктор Васильович;
  Гарант ОП, Дубик Олександр Миколайович.
 • 10.40 – 11.00

  Підведення підсумків зустрічі 1 і зустрічі 2
  Члени експертної групи
 • 11.00 – 11.40

  Зустріч 2 з академічним персоналом
  Члени експертної групи
  Науково-педагогічні працівники, які викладають на ОП, в т.ч. керівники
  магістерських робіт:
  • завідувач кафедри інфраструктури авіаційного транспорту Дубик Олександр Миколайович;
  • професор кафедри інфраструктури авіаційного транспорту Степанчук Олександр Васильович;
  • доцент кафедри інфраструктури авіаційного транспорту Агєєва Галина Миколаївна;
  • доцент кафедри інфраструктури авіаційного транспорту Паливода Олександр Анатолійович;
  • доцент кафедри інфраструктури авіаційного транспорту Чернишова Оксана Сергіївна;
  • професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Голоднов Олександр Іванович;
  • доцент кафедри іноземних мов і перекладу Конопляник Леся Миколаївна;
  • доцент кафедри філософії, Скиба Іван Петрович.
 • 11.40 – 12.00

  Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка до зустрічі 3
  Члени експертної групи
 • 12.00 – 13.00

  Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи.
  Здобувачі освіти, які навчаються за освітньою програмою «Автомобільні дороги та аеродроми»:
  1-й курс - 4 особи;
  2-й курс - 4 особи.
 • 13.00 – 13.15

  Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4
  Члени експертної групи.
 • 13.15 – 14.00

  Обідня перерва
 • 14.00 – 14.40

  Зустріч 4 з представниками органу студентського самоврядування
  Члени експертної групи.
  Представники органу студентського самоврядування, зокрема які відповідають за участь здобувачів у внутрішній системі забезпечення якості освіти:
  Голова студентської ради НАУ, Бичковська Валерія Владиславівна;
  Голови студентської ради факультету, Запорожець Зоя Андріївна;
  Голова студентської ради Студентського містечка, Коваль Віктор Сергійович;
  Голова профкому студентів факультету, Комада Ольга Володимирівна.
 • 14.40 – 15.00

  Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до зустрічі 5
  Члени експертної групи
 • 15.00 – 15.40

  Зустріч 5 з роботодавцями та рецензентами
  Члени експертної групи
  Представники роботодавців, зокрема ті, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП «Автомобільні дороги та аеродроми» (представники 3-4 структур на розсуд ЗВО):
  • віце-президент Асоціації «Аеропорти України» Цивільної авіації, Франчук Олександр Григорович;
  • ТОВ «Київаеропроект», Черевко Людмила Миколаївна;
  • заступник директора ДП «Дорожній науково-технічний центр», Кіпніс Денис Володимирович;
  • директор ДП «Фінінпро», Журавльов Юрій Миколайович.
 • 15.40 – 16.00

  Підведення підсумків зустрічі 5 та підготовка до відкритої зустрічі
  Члени експертної групи.
 • 16.00 – 16.40

  Відкрита зустріч
  Члени експертної групи усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП і представників адміністрації).
 • 16.40 – 17.00

  Підведення підсумків відкритої зустрічі
  Члени експертної групи.
 • 17.00 – 18.00

  Підведення підсумків першого дня дистанційного візиту.
  Члени експертної групи.

День 2 – 10 жовтня 2023 року

 • 09.00 – 09.50

  Ознайомлення із матеріально-технічною базою, що використовується під час реалізації ОП
  Члени експертної групи.
  Гарант ОП Дубик Олександр Миколайович.
 • 09.50 – 10.00

  Підведення підсумків та обговорення результатів огляду матеріально-технічної бази. Підготовка до зустрічі 6
  Члени експертної групи.
 • 10.00 - 10.40

  Зустріч 6 з відповідальними за впровадження та зміст ОП
  Члени експертної групи;
  Гарант ОП, Дубик Олександр Миколайович;
  Група забезпечення ОП: Степанчук Олександр Васильович; Агєєва Галина Миколаївна.
 • 10.40 – 11.00

  Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка до зустрічі 7
  Члени експертної групи.
 • 11.00 – 11.40

  Зустріч 7 з випускниками ОП Члени експертної групи:
  Випускники ОП «Автомобільні дороги та аеродроми»
  • випускник 2022 року, Осовський Іван Миколайович;
  • випускник 2022 року, Сєрєбрєнніков Юрій Володимирович;
  • випускник 2022 року, Білий Артур Васильович.
 • 11.40 – 12.00

  Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка до зустрічі 7
  Члени експертної групи.
 • 12.00 – 13.00

  Зустріч 8 із адміністративним персоналом
  Заступник директора Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти, Бугайко Дмитро Олександрович;
  Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти, Гізун Андрій Іванович;
  Начальник навчального відділу, Слободян Олександр Петрович;
  Начальник навчально-методичний відділу, Голубничий Олексій Георгійович;
  Заступник відповідального секретаря приймальної комісії, Гнатюк Віктор Олександрович;
  Декан факультету наземних споруд і аеродромів, Карпов Віктор Васильович.
 • 13.00 – 13.15

  Підведення підсумків зустрічі 7
  Члени експертної групи.
 • 13.15 – 14.00

  Обідня перерва
 • 14.00 – 14.40

  Зустріч 9 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами
  Члени експертної групи;
  Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції, Цирулік Едуард Іванович;
  Директор науково-технічної бібліотеки, Вахнован Вікторія Юріївна;
  Начальник відділу по роботі зі студентами, Пономаренко Олена Володимирівна;
  Начальник планово-фінансового відділу, Слободян Наталія Іванівна;
  Начальник відділу цивільного захисту, пожежної та екологічної безпеки, Сидоренко Юрій Олексійович;
  Начальник відділу охорони праці, Мельникова Олена Михайлівна.
 • 14.40 – 15.00

  Підведення підсумків зустрічі 8 та підготовка до резервної зустрічі
  Члени експертної групи.
 • 15.00 – 15.30

  Резервна зустріч / ознайомлення з документацією
  Члени експертної групи;
  особи, додатково запрошені на резервну зустріч
 • 15.30 – 16.00

  Підведення підсумків резервної зустрічі. Підготовка до фінальної зустрічі
  Члени експертної групи.
 • 16.00 – 16.45

  Фінальна зустріч
  Члени експертної групи.
  Проректор з навчальної роботи, Полухін Анатолій Васильович;
  Проректор з гуманітарної політики та інновацій, Тімкіна Світлана Юріївна;
  Декан факультету наземних споруд і аеродромів, Карпов Віктор Васильович;
  Гарант ОП, Дубик Олександр Миколайович.
 • 16.45 – 17.00

  Підведення підсумків фінальної зустрічі Обговорення рекомендацій.
  Члени експертної групи.
 • 17.00 – 18.00

  Ознайомлення з документацією, що була надана за попереднім запитом Підведення підсумків другого дня візиту
  Члени експертної групи.

День 3 – 11 жовтня 2023 року

 • 09.00 – 18.00

  «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи
  Члени експертної групи.