На ФНСА відбувся іспит для вступників в аспірантуру

27 березня 2023 року на кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Факультету наземних споруд і аеродромів відбувся фаховий іспит зі спеціальності 192 для вступників в аспірантуру.

Потенційні аспіранти (здобувачі третього освітньо-наукового рівня PhD) Бармін Ілля Валерійович, Білий Артур Васильович, Осовський Іван Миколайович продемонстрували достатній рівень фахової компетентності. Ілля Валерійович представив розгорнуту дослідницьку пропозицію, чітко та аргументовано висвітлив актуальність майбутнього дослідження. Відповіді на запитання були повними та аргументованими. Артур Васильович та Іван Миколайович виявили глибоке знання матеріалу: новітніх досягнень, аналіз різних точок зору та власне професійне бачення у галузі знань.

Бажаємо здобувачам успішних результатів випробування та максимального професійного розвитку в аспірантурі!