кафедра

Комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Колектив

Професорсько-викладацький склад

vasilenko
ВАСИЛЕНКО Вікторія Миколаївна

завідувач кафедри
кандидат технічних наук