кафедра

Комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Абітурієнту

Приймальна комісія

Напрям підготовки «Дизайн»

Галузь знань: 02 «Культура та мистецтво»
Спеціальність: 022 «Дизайн»
Освітньо-професійна програма: «Дизайн»

Форма навчання: денна
Мова навчання: українська
Термін навчання
ОС «Бакалавр» 3 роки 10 місяців
ОС «Магістр» 1 рік 4 місяці

Напрям підготовки «IT-Дизайн»

Галузь знань: 02 «Культура та мистецтво»
Спеціальність: 022 «Дизайн»
Освітньо-професійна програма: «ІТ-Дизайн»

Форма навчання: денна
Мова навчання: українська
Термін навчання
ОС «Бакалавр» 3 роки 10 місяців

Освітньо-професійні програми

«ІТ-Дизайн»

022

Бакалавр

Освітньо-професійні програми

«Дизайн»

022

Бакалавр

022

Магістр