кафедра

Комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Наукова робота

Лабораторії

Будівельні конструкції (кім. 4.005)

Лабораторні та практичні заняття з курсів «Будівельні конструкції».
Консультації курсових проєктів.

Будівельні матеріали (кім. 5.007, 5.011)

Лабораторні заняття з курсів
«Опір матеріалів»,
«Будівельні конструкції»,
«Будівельне матеріалознавство»,
«Metals and Welding in Construction»,
«Дорожні машини й обладнання»,
«Будівельна техніка»,
«Механіка твердого деформованого тіла»,
«Планування міст і транспорт»

Теплогазопос-тачання аеропортів (кім. 5.004)

Лабораторні заняття з дисциплін
«Архітектура будівель і споруд»,
«Метали і зварювання в будівництві»,
«Erection and Assembling of Structures»,
«Building Constructions»,
«Зведення і монтаж будівель і споруд»,
«Опір матеріалів»

План наукової роботи

Звіт наукової роботи

Напрями науково-дослідної роботи кафедри задекларовані у Положенні про кафедру

Згідно Положення розвиток кафедри доцільно пов’язувати з розвитком традиційних напрямків діяльності, які ґрунтуються на проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, що базуються на сучасних методах розрахунку будівельних конструкцій.

Розвиток кафедри доцільно пов’язувати з розвитком традиційних напрямків діяльності, які ґрунтуються на проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, що базуються на сучасних методах розрахунку будівельних конструкцій. Головний науковий напрямок розвитку кафедри полягає в розробці принципів та новітніх технологій проєктування, розрахунку та реконструкції будівель та інженерних споруд. Напрямок доцільно розвивати на базі науково-дослідної роботи кафедри за напрямами:

ОПП «Промислове і цивільне будвництво»

 1. Сталезалізобетонні конструкції: розробка, проєктування, впровадження (керівник зав. каф., д.т.н., проф. Лапенко О. І., д.т.н., доц. Махінько А.В., д.т.н., доц. Махінько Н.О.). Розробка та впровадження нових типів сталезалізобетонних конструкцій із визначенням фактичного напружено-деформованого стану у практику проєктування та реконструкції будівель та інженерних споруд.
 2. Вивчення проблем реконструкції будівель та споруд з використанням методу фізичних моделей опору (МФМО) (керівник д.т.н., доц. Яковенко І. А.). Удосконалення методів розрахунку посилених будівельних конструкцій із використанням сучасного апарату, який базується на комплексах експериментальних досліджень.
 3. Механіка залізобетону (керівник д.т.н., доц. Яковенко І.А., к.т.н. Омельченко К.В.). Напружено-деформований стан, проєктування та реконструкції будівель та інженерних споруд
 4. ВІМ-технології моделювання конструкцій, альтернативні методи створення розрахункових схем; технологічна лінія проєктування засобами САПР ( д.т.н., проф. Барабаш М. С., асист. Томашевський А.В.). Впровадження новітніх комп’ютерних програмних комплексів та комп’ютерних технологій моделювання неординарних будівельних конструкцій, будівель та споруд із застосуванням сучасних нормативних документів та методик; альтернативні методи створення розрахункових схем; технологічна лінія проєктування засобами САПР (ЛІРА-САПР, МОНОМАХ, Еспрі, Сапфір та ін.).
 5. Числові методи в розрахунках будівельних конструкцій (к.т.н., доц. Скребнєва С.М., ст. викладач Машков І.Л.). Впровадження сучасного розрахункового апарату, який базуються на чисельно-аналітичних методах розрахунку будівельних конструкцій, будівель та споруд із неординарними розрахунковими схемами на статичні та динамічні впливи.
 6. Методи обстеження зносостійкості будівельних конструкцій промислових та цивільних будівель та споруд (к.т.н., доц. Костира Н.О.). Удосконалення сучасних методик проведення обстеження несучих конструкцій будівель та споруд; визначення дійсного напруженодеформованого стану; складання розрахункових схем, які базуються на фактичних відхиленнях та існуючих дефектах; надання рекомендацій щодо можливої подальшої експлуатації об’єкту
  проєктування або реконструкції.
 7. Проблеми проєктування, розрахунку аеродромних покриттів (к.т.н., доц. Родченко О.І., к.т.н., доцент Дубик О.М.). Визначення дійсного напружено-деформованого стану жорстких аеродромних покриттів; розробка сучасного програмного забезпечення для розрахунку аеродромного покриття з урахуванням динамічних впливів.
 8. Розробка нормативних документів у галузі будівництва (зав. каф., д.т.н., проф. Лапенко О. І., д.т.н., проф. Яковенко І. А.).

 

ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми»

 1. Вплив властивостей асфальтобетонних покриттів зі шлаковими матеріалами на транспортно-експлуатаційні показники автомобільних доріг (к.т.н., доц. Краюшкіна К.В.)
 2. Методологія реконструкції об’єктів аеропортів в складних інженерно-геологічних умовах України».
 3. Методологія проектування структурних моделей конгломератів для аеродромних і дорожніх покриттів.
 4. Утримання автомобільних доріг з цементобетонним покриттям.
 5. Дослідження властивостей золи-виносу, шлаку та золошлакових сумішей для використання їх в дорожній та аеродромній галузях .
 6. Вирішення проблем вулично-дорожньої мережі міст України на основі теорії ризиків з використанням методів математичного моделювання (д.т.н., проф. Степанчук О.В.)
 7. Розроблення проєкту ДБН на заміну ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів» (д.т.н., проф. Степанчук О.В.).

До наукової роботи залучаються студенти-магістри, що навчаються за ОПП «Промислове і цивільне будівництво» та ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» та аспіранти (ОНП «Будівництво та цивільна інженерія»), що займаються своєю науковою підготовкою у науковому гуртку, що відповідає назві напряму.