кафедра

Комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Положення про кафедру

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Кафедра комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів була створена 01 липня 2021 року в результаті проведеної реструктуризації підрозділів НАУ шляхом об’єднання кафедри комп’ютерних технологій будівництва (заснована у 1970 році – кафедра будинків та споруд аеропортів) та кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів (заснована у 1969 р.- кафедра аеропортів). Кафедра комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів має статус випускової кафедри.

Діяльність кафедри започаткована у зв’язку з необхідністю підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців будівельників для авіапідприємств цивільної авіації. Засновник кафедри будинків та споруд аеропортів – доктор технічних наук, професор Черкасов Микола Антонович (1921-1981р.р.). Засновником кафедри аеропортів, першим завідувачем був доктор технічних наук, професор Блохі́н Віталій Іванович (1917-1991р.р.), під його науковим керівництвом здійснювалася розробка документів і тактико-технічних вимог на проєктування нових спеціальних об’єктів військового та цивільного призначення; розроблялись нормативні вимоги на будівництво, реконструкцію аеродромів, аеропортів та їхніх об’єктів.

Д.т.н., професор Блохін В.І. - завідувач кафедри аеропортів
Д.т.н., професор Блохін В.І. - завідувач кафедри аеропортів
Д.т.н., професор Черкасов М.А.- завідувач кафедри будинків та споруд аеропортів
Д.т.н., професор Черкасов М.А.- завідувач кафедри будинків та споруд аеропортів
Останій дзвінок випуску фахівців факультету аеропортів 1974 року
Доцент кафедри Сагідаєв Ю.М. під час проходження технологічної практики на будівельному майданчику
Доцент кафедри Зеленкова Г.Ф. зі студентами-іноземцями на виробничій практиці в міжнародному аеропорту
Викладацький склад кафедри будинків та споруд аеропортів: Доцент Сенчук Ю.К.; ст. викладач Крітова О.М.; доцент Горбатов В.С., доцент Зеленкова Г.Ф., доцент Крівєльов Л.І.; інженер кафедри Харіна І.І.; завідувач кафедри доцент Сотніченко Б.Ф. (зліва направо)

З 1981-1986 р.р. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Сотніченко Борис Феодосійович.

З 1986-2010 р.р. кафедру очолював доктор технічних наук, дійсний член Академії будівництва України, Академії інженерних наук України, член Національного комітету з теоретичної та прикладної механіки України, професор Верюжський Юрій Васильович. З 1996 року кафедра має статус випускової кафедри.  В цей період на кафедрі проводилась науково-дослідна робота, пов’язана з технічними обстеженнями об’єктів будівництва, працював Науково-дослідний інститут швидкоплинних процесів будівництва, який очолював Верюжський Ю.В. Інститут (НДІМШП) було створено за наказами Міністра освіти України та ректора КІІЦА (нині НАУ) у 1993 р. Головними напрямки досліджень Науково-дослідного інституту механіки швидкоплинних процесів були:

  1. дослідження проблем механіки швидкоплинних процесів на базі розробки та розвитку теоретичних, експериментальних, числових та комбінованих методів;
  2. виконання науково-дослідних, проєктно-вишукувальних та конструкторських робіт по розробці інженерно-технічних об’єктів і технологій машинобудування, будівництва, енергетики, транспорту тощо;
  3. виробництво, випробування та впровадження у промисловість дослідних зразків і партій нових інженерно-технічних об’єктів.
Завідувач кафедри будинків та споруд аеропортів - д.т.н., професор Верюжський Ю.В.
Завідувач кафедри будинків та споруд аеропортів - д.т.н., професор Верюжський Ю.В.

З метою інтернаціоналізації освіти з 1999 року на кафедрі розпочато підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» англійською мовою. в цей період було засновано перший в Україні англомовний проєкт на базі кафедри. У 2003 році відбувся перший випуск англомовної групи.

Доцент Василевський О.В. під час занять в англомовній групі

У 2002 році кафедру було перейменовано в кафедру «Комп’ютерних технологій будівництва», так як виникла нагальна потреба в підготовці фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку праці, які володіють інноваційними комп’ютерними технологіями проєктування та комп’ютерного моделювання.

Зустріч викладачів кафедри з випускниками
Зустріч викладачів кафедри з випускниками

З 2010-2011 р.р. кафедру очолював доктор технічних наук, дійсний член Академії будівництва України по відділенню «Механіка ґрунтів, основи та фундаменти, конструкції», професор Колчунов Володимир Іванович. Науковці школи «Механіка залізобетону» Колчунова В.І. працювали над проблемами розрахунку будівельних конструкцій, будівель і споруд.

Завідувач кафедри комп'ютерних технологій будівництва д.т.н., професор Колчунов В.І.
Завідувач кафедри комп'ютерних технологій будівництва д.т.н., професор Колчунов В.І.

З 2011 року кафедру очолює Лапенко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії  будівництва України, фахівець в галузі проєктування і впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкцій. Він є фундатором наукової школи, яка займається проєктуванням з’єднань сталі та бетону за допомогою склеювання для їх сумісної  роботи у конструкціях, що працюють у складних умовах при великих навантаженнях; керівником наукового напряму «Сталезалізобетонні конструкції: розробка, проєктування, впровадження».

lapenko
Д.т.н., професор Лапенко О.І. – завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів
Доцент Яковенко І.А. з аспірантами кафедри під час проведення дослідних робіт

З 2013 по 2023 рік кафедра якісно покращила свій науково-педагогічний склад, а саме було захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктор філософії за ОНП «Будівництво та цивільна інженерія».

В зв’язку з тим, що виникла потреба в військових спеціалістах в будівельній галузі, з 2015 року кафедра комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів спільно з кафедрою військової підготовки НАУ здійснює набір на спеціальність «Будівництво і цивільна інженерія». Студенти-курсанти проходять підготовку за програмами підготовки офіцерів Збройних сил, а також вивчають дисципліни з програми підготовки за напрямом будівництво.

На сьогодні, кафедра комп’ютерних технологій будівницта та реконструкції аеропортів має сім наукових шкіл, які працюють за напрямками проєктування, реконструкції та технічної експлуатації виробничих та невиробничих будівель і споруд, інженерних споруд різного функціонального призначення. Наукова та навчальна робота на кафедрі орієнтована на сучасні комп’ютерні технології в промисловому, цивільному та транспортному будівництві, кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами «Промислове і цивільне будівництво», «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань  19 «Архітектура та будівництво» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти; третього рівня вищої освіти (доктор філософії) спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Випускова кафедра комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, використовуючи їх науковий та виробничий потенціал при проведенні учбових занять, для спільного виконання науково-дослідної роботи, а також організації стажування науково-педагогічних працівників. Кафедра розвиває різні форми співпраці зі стейкхолдерами, такі як: спільна робота при проєктуванні та реалізації освітньої програми; рецензування освітньої програми та її періодичний перегляд; проходження студентами виробничих практик; проведення науково-практичних семінарів; постійна участь у державних-екзаменаційних комісіях; залучення до участі у міжнародних науково-технічних конференціях, на яких обговорюються сучасні проблеми будівельної галузі та способи їх раціонального вирішення, новітні технології та шляхи їх подальшого удосконалення, а також вимоги до компетентностей випускників; підвищення кваліфікації викладачів, їх участь в заходах стейкхолдерів; наукове консультування викладачами та провідними спеціалістами кафедри.

kolektiv-full

Контакти