кафедра

Інфраструктури авіаційного транспорту

Аспірантура (PhD)

В 2021-2022 навчальному році за участі викладачів кафедри ІАТ було розроблено та акредитовано освітньо-наукову програму зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОНП (ID 49919) «Будівництво та цивільна інженерія». На кафедрі станом на вересень 2023 року навчаються 4 аспіранти під керівництвом д.т.н., проф., професора кафедри Степанчука Олександра Васильовича та к.т.н.,доц., завідувача кафедри Дубика Олександра Миколайовича.