кафедра

Архітектури та просторового планування

Абітурієнту

Приймальна комісія

ПРОБНИЙ ТВОРЧИЙ КОНКУРС ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПУ НА АРХІТЕКТУРУ

23 травня Факультет наземних споруд і аеродромів Національного авіаційного університету  проводить пробний творчий конкурс з метою підготовки вступників до вступу на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування».

Проведення пробного творчого конкурсу відбудеться  з 10:00 до 12:00 години. Факультет змінив формат вступного творчого іспиту і залишив з трьох видів випробувань одне – «Композиція».

Увага! Для виконання робіт при собі необхідно мати:
  1. папір А3 формат;
  2. графітні олівці різної твердості;
  3. гумка;
  4. креслярське приладдя.

Результати творчого конкурсу будуть оприлюднені з 30 травня на сторінці приймальної комісії ФНСА.

Результати творчого конкурсу вступник може зазначити у мотиваційному листі при вступі.

Напрями підготовки

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»
Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування»
Освітньо-професійна програма: «Дизайн архітектурного середовища»

Форма навчання: денна
Мова навчання: українська
Термін навчання
ОС «Бакалавр» 3 роки 10 місяців
ОС «Магістр» 1 рік 4 місяці

Directions of training

Field of study: 19 «Architecture and Construction»
Specialty: 191 «Architecture and urban planning»
Educational-Professional Program: «Architectural environment design»

Form of education: full-time
Language of education: Ukrainian
Training period
Bachelor degree 3 years 10 months
Master degree 1 year 4 months

Освітньо-професійні програми

«Дизайн архітектурного середовища»