кафедра

Архітектури та просторового планування

Абітурієнту

Приймальна комісія

ТВОРЧИЙ КОНКУРС ДЛЯ ВСТУПУ НА АРХІТЕКТУРУ

Факультет наземних споруд і аеродромів Національного авіаційного університету  проводить творчий конкурс з метою набору вступників до вступу на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування».

Проведення творчого конкурсу відбудеться:

БЮДЖЕТ:


    • КОНСУЛЬТАЦІЯ 12 липня 2023 року о 11:00 годині в аудиторії 8.111.
    • ТВОРЧИЙ КОНКУРС 13 липня 2023 року о 11:00 годині в аудиторії 8.111.

КОНТРАКТ:


    • КОНСУЛЬТАЦІЯ 26 липня 2023 року о 11:00 годині в аудиторії 8.111.
    • ТВОРЧИЙ КОНКУРС 27 липня 2023 року о 11:00 годині в аудиторії 8.111.

Факультет змінив формат вступного творчого іспиту і залишив з трьох видів випробувань одне – «Композиція».

Напрями підготовки

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»
Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування»
Освітньо-професійна програма: «Дизайн архітектурного середовища»

Форма навчання: денна
Мова навчання: українська
Термін навчання
ОС «Бакалавр» 3 роки 10 місяців
ОС «Магістр» 1 рік 4 місяці

Directions of training

Field of study: 19 «Architecture and Construction»
Specialty: 191 «Architecture and urban planning»
Educational-Professional Program: «Architectural environment design»

Form of education: full-time
Language of education: Ukrainian
Training period
Bachelor degree 3 years 10 months
Master degree 1 year 4 months

Освітньо-професійні програми

«Дизайн архітектурного середовища»