Автомобільні дороги та аеродроми – мій вибір, моє майбутнє

Фахово-ознайомлювальна практика – є обов’язковою складовою освітньо-професійної програми «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Для студентів 1 курсу факультету наземних споруд і аеродромів вона розпочалась у червні 2023 року з узагальнення своїх мрій та вражень від навчання впродовж 2022/2023 н. р. у Національному авіаційному університеті.

Результати опитування студентів групи АД-108 Б, яке було проведено керівником практики – к. т. н., с. н. с., Дійсним членом Академії будівництва України, доцентом кафедри інфраструктури авіаційного транспорту, Головою авіаційно-технічного комітету Асоціації «Аеропорти України» цивільної авіації Галиною Агєєвою свідчать про те, що більшість студентів оцінюють вибір майбутньої професії як вірний, якій не тільки задовольняє їх особисто, але й спрямований на вирішення державних програм розвитку автомобільного та авіаційного транспорту країни.

Про це свідчать матеріали презентацій, які підготували Маргарита Осіпович, Марко Будяк, Денис Власов, Віталій Ковальчук.

Упевненість у правильності вибору посилена подіями останнього часу, коли були порушені та втрачені об’єкти критичної інфраструктури, складові транспортної інфраструктури, зокрема, аеродроми та аеропорти.

Зробити правильний вибір – значить знайти своє місце в житті.

У добру путь, майбутні фахівці з проєктування, будівництва та експлуатації доріг та аеродромів!