Обговорення алгоритмів фандрейзингу з стейкхолдерами Факультету наземних споруд і аеродромів

          Для обговорення алгоритмів фандрейзингу на Факультеті наземних споруд і аеродромів 30 квітня відбулось засідання   колективу стейкхолдерів ФНСА. Захід об’єднав науковців, приватних підприємців, працівників авіаційної, будівельної, архітектурної та геодезичної галузей, задля якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців факультету.

Головним спікером засідання виступила в.о.декана ФНСА Октябрина Володимирівна ЧЕМАКІНА, яка зазначила, що даний захід спрямований на продовження і розширення тісної співпраці освіти та виробництва. Окремо О.Чемакіна наголосила, що сьогодні особливо актуальні для вищої освіти і, зокрема, для розвитку інженерних і творчих спеціальностей вектори фандрейзингу, які спрямовані на матеріальні і нематеріальні ресурси, необхідні факультету для виконання своєї місії: обладнання, приміщення, технології, людські та  інформаційні активи, підтримка ЗМІ і набуття певних зв’язків і знайомств.  Спроможність факультета розвивати співпрацю з стейкхолдерами факультету продемонстровано у розлогій презентації, в якій було представлено створення Інноваційного навчально-виробничого центру факультету і результати співпраці  із роботодавцями за  попередні  5 місяців 2023-2024 років: впровадження елементів дуальної освіти, проведення спільних конференцій, семінарів, воркшопів, круглих столів, працевлаштування випускників.

В серйозному обговоренні реалізації завдань Концепції підготовки випускників ФНСА за дуальною формою освіти взяли участь   Чижевський Олександр Павлович, президент Національної спілки архітекторів України, кандидат архітектури, доцент, який висловив думку щодо підготовки фахівців з просторового планування територій на поєднанні і розширенні фахових компетенцій з архітектури, містобудування, кадастру і землевпорядкування. Перший випуск таких фахівців відбувся, завдяки попередньої співдружності деканату і кафедр.

  Барабаш Марія Сергіївна, д.т.н., проф., академік Академії будівництва України, директор ТОВ «ЛІРА САПР» зазначила необхідність забезпечення відповідної матеріальної бази для набуття компетентностей володіння ВІМ-технологіями, акцентувавши можливості власного підприємства і зацікавленість в проведенні олімпіад і конкурсів з використанням продуктів ЛІРА-САПР.

Кордун Олександр Ігорович, завідувач НДВТР ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського» наголосив, що важливим для студентів є отримання професійних навичок за рахунок проведення практичних занять безпосередньо на виробництві або в лабораторії. Важливим напрямом підготовки випускників є англомовний проект, який існує з 1999 року і саме спеціалісти-випускники НАУ, напряму Промислове і цивільне будівництво зарекомендували високий рівень і працюють в організації. Було запропоновано ввести до навчального плану до відповідних дисциплін теми навчання євро кодам в будівництві як майбутнього спрямування розвитку нормативно-регламентуючої бази.

 З пропозиціями формування напрямів взаємодії з стейкхолдерами виступив заступник директора ТОВ «КОМПАНІЯ ТВІС» ДЕМИДЕНКО Тарас, який зазначив, що підприємство тісно співпрацює з кафедрою аерокосмічної геодезії та землеустрою  і залучає студентів на практику: зондування території, складання містобудівного кадастру, містобудівної документації та багато іншого. Він вбачає позитивний напрям такої взаємодії, оскільки студенти отримують не лише знання, а і практичні навички із професійного спрямування. Запропоновано провести кілька навчально-практичних заходів: коучинг з інвентаризації земельних ділянок і кадастрового картографування на прикладі створення Містобудівного кадастру м. Києва (разом з “НАУКОВО-ДОСЛІДНИм ІНСТИТУТом ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ”); практичний семінар з прийомів інвентаризації автодоріг на прикладі закінченого проекту для Чехії; участь в конференції-аналогу 17.05.24 компанії «ТВІС-ІНФО».

Грунтовний перелік виконання певних завдань співпраці запропонував Канівець Олександр Васильович, директор ТОВ «АСКАНСАЛТІНГ», який поділився вже набутим досвідом проведення спонсорських додаткових занять з ВІМ-технологій в будівництві та дизайні для студентів ФНСА, наголосив про необхідність знання англійської мови для роботи в професії, запропонував консультативну і організаційну допомогу в забезпеченні необхідним обладнанням, підкреслив,  що обов’язково потрібний зв’язок викладач – стейкхолдер – студент.

Заступник ПАТ «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» КОЗАК михайло Валерійович, зазначив, що студентам потрібно більше викладати профільних вибіркових дисциплін, це можна робити в рамках навчання за дуальною освітою.

Черевко Людмила Миколаївна, інженер-проектувальник ТОВ «КиївАЕРОпроект» запропонувала проведення консультацій,теоретичних і практичних занять для студентів, які виконують курсові і дипломні проекти за тематикою, пов’язаною з аеропортобудуванням.

До обговорення з низкою пропозицій, критичних зауважень, коментарів долучились Франчук Олександр Григорович, Віце-президент Асоціації «Аеропорти України» цивільної авіації,  Шимановський Олександр Віталійович, д.т.н., проф., член-кореспондент Національної академії наук України, генеральний директор ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського», Фаренюк Геннадій Григорович, д.т.н., проф., академік Академії будівництва України, директор ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Менько Андрій Володимирович, директор ТОВ “ЕЛНАВ”, сертифікований інженер-геодезист;

Значення заходу відмітили заступник декана ФНСА ГРАБОВЧАК Валентина Валентинівна, завідувачі кафедр: архітектури та просторового планування  – ЖОВКВА Ольга Іванівна, комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів – МАХІНЬКО Антон Володимирович, інфраструктури авіаційного транспорту – ДУБИК Олександр Миколайович, заступник завідувача кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою – ТРЕТЯК Роман Антонович.

Загалом відбувся щирий обмін думками та пропозиціями, які адміністрація Факультету взяла до уваги для впровадження дуальної освіти, розвитку інноваційного навчально-наукового центру ФНСА та створення студентського проєктно- конструкторського бюро.

Колектив Факультету наземних споруд і аеродромів висловлює щиру вдячність учасникам обговорення за отримані відгуки і поради, адже ми розуміємо, що сьогодні дуже важлива взаємодія стейкхолдерів із освітянами задля того щоб навчальний процес був актуальний, ефективний та відповідав сучасним вимогам суспільства, науки, виробництва, бізнесу.