На Факультеті наземних споруд і аеродромів відбувся захист кваліфікаційних робіт ОС «Бакалавр» за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

          10, 11 та 12 червня 2024 року на кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Факультету наземних споруд і аеродромів відбувся захист кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, які підбили підсумок чотирьох років навчання за ОПП Промислове і цивільне будівництво. Напружені робочі дні промайнули в атмосфері професійної дискусії та обміну думками. Екзаменаційна комісія відмітила надзвичайно високий технічний рівень дипломних проєктів, їх актуальність, різноманітність та практичну значимість для будівельної галузі, а також професійну підготовку студентів.

Особливою гордістю кафедри є випускники англомовного проєкту та іноземні здобувачі вищої освіти, які не дивлячись на перешкоди воєнного часу, продовжують навчання та навіть наживо презентують свої роботи. Варто відмітити, що цього року студенти не лише продемонстрували новаторський та креативний підхід до виконання своїх робіт, але і вразили комісію глибоким зануренням в тематику та дослідницьким характером проєктів.  Цей успіх підтверджує високу якість навчання на кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів та готовність наших випускників до професійної діяльності в будівельній сфері у всьому світі!

Кафедра висловлює вдячність за роботу Екзаменаційній комісії у складі:

– Голова ЕК – д.т.н., с.н.с., головний інженер ТОВ «BIMBUD» Нижник Олександр Васильович;

– д.т.н., проф., завідувач кафедри КТБ та РА Махінько Антон Володимирович;

– к.т.н., доц., завідувач кафедри ІАТ Дубик Олександр Миколайович;

– к.т.н., доц., доцент кафедри КТБ та РА Скребнєва Світлана Миколаївна;

– к.т.н., доц., доцент кафедри ІАТ Чернишова Оксана Сергіївна;

– к.т.н., доц., доцент кафедри КТБ та РА Горб Олександр Григорович (англомовний проєкт).

– секретар – провідний фахівець Гира Тамара Сергіївна.

Ми щиро вітаємо всіх здобувачів вищої освіти з успішним захистом та бажаємо кар’єрного зростання, успіхів на життєвому шляху і всього найкращого! До зустрічі у магістратурі!